Utdrag ur Jukkasjärvi sockens kyrkoräkenskaper

Förd i: Riksdaler | Skilling | Runstycken specie

 

1783

Inkomster

 

dr Abraham Hansson Stjernström -|3|-

mars 3: Esaias Olossons hustru från Lainio -|3|-

juni 8 Henrik Hanssons hu i Jukkasjärvi -|2|-

juni 24 Anders Hansson fr Vittangi -|2|-

juli 27 Henric Johansson och Anna Hansdotter i Wittangi för otidigt Sänglag 1|16|-

Dito för Pället -|1|6

 

1784

 

1785

Inkomster

 

Mars 6 Testamente efter Hans Hansson Lainio -|2|-

För Gl. Bårklädet vid dess begrafning -|3|-

 

Maj 5 drängen Lars Larsson ifrån Kuoxu för förhörs försummelse -|1|-

 

Utgifter

 

April 19 Till Per Perssons i Parakkavaara söner Jöns och Henrik för 8 dagswärken på Kyrkans reparation: 1|16|-

Till drängen Hans Hansson ifrån Lainio för 10 dagswärken 1|32|-

Till drängen Hans Mårtensson ibidem för 10 Dito 1|32|-

 

April 20 Till Henric Abrahamssons i Parackavaara söner Henric och Mats för 6 dagswärken 1|-|-

 

April 25 Till Nämndeman Johan Hindersson i Wittangi genom Son Gabriel för 7 dagswärken på Kyrkans reparation 1|8|-

Till Nämndeman Anders Hansson ibid genom brodern Johan för 7 Dito 1|8|-

Till Henric Abrahamssons i Paracavaara son Henric 1 dito -|8|-

Maj 21 Till drängen Anders Berg för 1 1/2 dito -|36|-

- – -

(utdrag)

Maj 23 drängen Lars Larss. Kuoxu för 4 1/3 dagswärken -|34|8

Juni 9 till Klåckare Johan Kemi för 3 1/3 dagswärken vid Kyrkans reparation -|28|-

Juni 25 till Anders Hansson i Vittangi för 4 dito -|32|-

Juni 25 till drängen Lars Larsson ifrån Kuoxu för 1 dito -|8|-

Juli 7 till dr. Filip Filipsson i Parakkavaara för 27 1/2 dagsverken 4|28|-

Juli 20 drängen Olof Mårtensson ifrån Lainio för 31 1/2 dagsverken 5|17|-

 

(Det var alltså Filip F:son och Olof Mårtensson som byggde mest)

 

Byggmästare: Per Åberg

 

- – -

 

1786

februari 13 Lisa Hansdotter Stjernström för Lönskaläge -|32|-

 

1787

april 11 Olof Mårtensson ifrån Lainio och dess hustru Lisa Hansdotter för otidigt sänglag 1|16|-

 

1788

 

1789

 

Inkomster

Marti 22 Testemante efter Nämndeman Henrik Olofsson Nykäinen ifr Lainio -|4|-

För nya bårklädet vid dess begrafning -|6|-

Testemente efter Magnus Hansson ifrån Lainio -|2|-

För nya Bårklädet vid dess begrafning -|6|-

 

Utgifter

Augusti 29 Nils Nilsson och Karl Salomonsson för det de rappat Kyrkans stenfot i 2:ne dagar a 4 Sk. 8 XX för hvardera om dagen -|18|8|

Oktober 7 Till Kyrkovärden Hans Stjernström och kateketen Henrik Hansson för det de 1 dag … ränsat Kyrkogården a 8 Sk för hvardera -|16|-

Kyrkoväktaren Henrik Johansson Kemi och dess bror Elias för det de 1 dag fordrat Kyrko… -|16|-

Kyrkoväktaren Henrik Johansson Kemi för några timmars gjordt arbete kå kyrkotaket -|2|-

 

1790

 

Jan 15 Johan Bengtsson för otidigt sängelag 1|16|-

Mars 7 Lars Larsson Kuoxu -|12|-

April 6 Olof Olofsson Wittangi pliktat för oloflig sammankomst under Aftonsången om Sång (?) Söndagen -|3|-

Dr Olof Matsson Kurravaara för dito

Dr Henrik Larsson Kuoxu för dito

Olof Mårtensson för dito

Pig Brita Stjernström för dito

Dr Esaias Hansson för dito

Dr Jonas Berg för dito

(alla erlade -|3|-)

 

April 6 Olof Larsson Kuoxu för pället -|1|6

April 8 Johan Hansson ifr Wittangi för pället -|1|-6

April 16 För nya bårklädet vid enkans Ingrid Olofsdotters i Lainio begrafn -|6|-

Juni 24 Johan Hansson från Wittangi för otidigt sänglag 1|16|-

 

1791

 

Feb 10 Inhysingen Olof Larsson Kuoxu plichtat för oloflig sammankomst under Aftonsången om Sång söndagen -|3|-

Johan Hansson

Dr Elias Johansson Kemi

Dr Nils Johansson Kemi

Dr Abraham Hansson Stjernström

(alla plikatde -|3|-)

 

Mart 25 Lars Salomon Engelmarck för otidigt sängalag 1|16|-

Dito för pället -|1|6

 

1793

Mart 31 Olof Larsson Kuoxu -|8|-

Dec 16 Henric Johansson Kemi och des hustru Brita Hansdotter för otidigt sängalag tillsammans 1|16|-

Henric Johansson Kemis Hustru för det Hon brukat Kyska Brudenes Skrud -|32|-

Dec 26 Gl. Lars Larsson Kuoxus Hustru -|8|-

 

1794

Mart 18 Elias Johansson Kemi och dess hustru Hanna Henricsdotter Nykeinen för otidigt sängalag tillsammans 1|16|-

April 6 Testamente efter Gl. Pehr Pehrsson från Parackavara -|4|-

För nya Bårklädet, som blifwidt nyttjadt wid dess begrafning -|6|-

Maj 7 Nils Johansson Kemi och dess hustru Margeta Olof dotter Kemilainen för otidigt sängelag tillsammans 1|16|-

 

1796

April 30 Testamente efter Olof Tomasson Zipora -|8|-

 

1797

April 24 Testamente efter Mats Henriksson Kemi -|2|-

För nya bårklädet vid dess begravining -|6|-

 

1798

Jam 12 Johan Abrahamsson Stålnacke från Svappavaara för det han d 4 Marti förledit år då första Bön Söndagen för samma år härstädes Högtideligen firades, utan nödfall gått ur Kyrkan förr än Gudstjänsten varit ändad -|4|-

Olof Bengtsson ibidem plicht för dito -|4|-

Johan Bengtsson ibid plicht för dito -|4|-

 

1800

april 6 Testemente efter Nämndemannen Erik Matsson från Soppero |-|8|-

Flr nya Bårklädet vid dess begravning -|6|-

April 13 Olof Larsson Kuoxus hustru Margareta Johansdotter -|8|-

April 14 Nämndemannen Nils Johansson Fjellborg -|4|-

April 27 Nämndemannen Anders Hansson i Vittangi -|8|-

 

1801

Febr 13 Nybyggaren Jöns Persson från Parakkavaara plikt för bönestundens försummande sistledit år -|8|-

April 5 För detta Nybyggaren Henrik Abrahamsson Huru från Parakkavaara plikt för bönestundens försummande sistlidet år -|8|-

Nybyggaren Henrik Persson ibidem för dito -|8|-

Nov 29 Test Josef Klemetsson Lainio -|4|-

Gl bårkl -|3|-

 

1802

April 30 Test nyb Samuel Samuelsson f Kurravaara -|4|-

Nya bårkl -|6|-

Juli 11 Nybyggaren Abraham Hansson Stjernström från Kyrko byn för sig och sin hustru Anna Maria Jörans dotter Stålacke för öfvadt otidigt sängalag samt miss bruket af kyska Brudars skrud tillsammans 2|-|-

Nov 5 Pigan Lisa Jörans dotter Stålnacke från Svappavara löst sig ifrån Ståckstraff med -|16|-

Nov 28 Drängen Hans Henricsson från Kyrkobyn för otidigt sängalag för sig och din Brud Anna Olofsdotter Kemi från Soppero tillsammans 1|16|-

 

1803

Jan 10 Abraham Olofsson Stålnacke Gertrud Jöransd Stålnacke otidigt sängalag 1:16

Jan 16 Lars Larsson Keisari Ingrid Henriksdotter Lainio otidigt sänglag 1:16

 

1804

Feb 12 Test Bruksarb And Andss Bergs hu Susanna Jonasd Spett -|4|-

Feb 14 Test nyb Hen Abrahamss Huru Parakkavaara -|6|-

För gl. bårklädet -|4|6

Mart 3 Mårten Henriksson Marg Henriksd för otidigt sänglag 2|-|-

Mart 31 Test efter Henrik Abrahamssons hu Maria -|6|-

För gl. bårklädet -|4|6

 

1805

Mart 3 Test efter fru pastorskan Engelmarck 1: |-|-

April 7 Test efter Erik Filipssons hu -|9|-

Er Filipsson för bårklädet -|1|6

 

1807

Nov 28 Test efter Lars Kuoxus hustru -|6|-

 

1826

Okt 1o Test efter Ol. Larss. Merasjärvis Hustru – 2 skilling

Nya bårklädet

Dec 25 Ol Larsson Kuoxu 32 skilling

 

1832

mars 11 Test efter Hans Larsson Kuoxus barn 1 skilling

 

1835

Dec 26 Test efter Lars Larss Kuoxu 8 runstycken

 

1838

April 8 Testamente efter Ol. Larss Kurravaara 2 skilling

 

 Utdraget av Erik Kuoksu 2010.