Älvsborgs lösen för Tornedalen 1571

ÄLVSBORGS LÖSEN I TORNEDALEN 1571

 

 

MEDELVÄRDEN

 

Vitsaniemi 410, 3

Päkkilä 1213, 17

Hietaniemi 1324, 19

Koivukylä 1772, 24

Alkkula 3390, 42

Niemis, Armassari, Helsingbyn: 3588, 21

 

Medelvärde Hietaniemi: 6978 / 63 = 110 mark

 

Niemis 6940, 93

Armassaari 8908, 99

Helsingby, 9548, 119

Ruskola 3691, 48

Matarengi 4537, 62

Haapakylä 4787, 70

Kuivakangas 6010, 88

Pello, 9766, 125

Juoksengi 10523, 138

Turtola 10737, 142

Marjosaari 10853, 145

 

Medelvärde Övertorneå: 3875 / 82 = 47 mark

 

Medlevärde för hela socknen: 75 mark

 

 

PELLO

 

Mickel Olsson (Kylli). 1/2 lispund koppar, 4 kor, 2 kvigor, 3 får, en häst för 5 mark, värt 58 mark och 6 öre.

 

Jöns Joensson (Olli), 1/2 lispund koppar, 4 kor, 1 stut, 3 får och en häst värd 9 mark. Detta var sammanlagt värt 59 mark.

 

Jöns Hindersson (Olli), 4 mark koppar, 2 kor, en kviga, 3 får, ett hästföl för 3 mark, värt 30 mark och 6 öre.

 

Staffan Ersson (Eero?)

 

Olof Anundsson (Kyrö). 6 mark koppar, 2 kor, 2 får, en kviga, värt 27 mark och 2 öre.

 

Anund Nilsson (Asso?). 2 kor, 1 kviga, 1 får, värt 22 1/2 mark.

 

 

TURTOLA

 

Mårten Persson (Marttila)

 

Anders Hindersson (Immo). 1/2 lispund koppar, 4 kor, 3 kvigor, 4 får, ett gammalt sto för 5 mark, värt 61 mark och 2 öre.

 

Nils Hindersson (Poika). 6 mark koppar, 2 kor, 4 kvigor, 2 får, ett gammalt sto för 5 mark, värt 39 mark och 6 mark.

 

Erik Hindersson (Poika) 1/2 lispund koppar, 3 kor, 3 kvigor, 2 får, ett gammalt sto för 5 öre, värt 48 mark och 6 öre.

 

 

JUOKSENGI

 

Henrik Nilsson

 

Mickel Joensson (Juntti)

 

Jöns Mårtensson (Inga). 3 mark koppar, 5 kor, 3 får, ett gammalt sto för 5 mark, värt 59 mark och 7 öre.

 

Nils Nilsson (Outinen)

 

Måns Henriksson (Toolainen). 1 lispund och 14 mark koppar, 8 mark tenn, 13 kor, ett stut, 2 kvigor, 5 får, en häst för 10 mark. Värt 170 mark och 4 öre.

 

Erik Nilsson (Toolainen). 6 mark koppar, 3 kor, 2 kvigor, 3 får, en häst för 10 mark, värt 51 mark.

 

Nils Nilsson (Huukki)

 

Mickel Hindersson (Rautio). 16 mark koppar, 5 kor, 3 kvigor, 5 får, en häst för 10 mark, värt 70 mark och 6 öre.

 

Tomas Mickelsson (Tuoppala) 5 mark koppar, 3 kor, 2 kvigor, ett gammalt sto för 5 mark, värt 33 mark och 6 öre.

 

Henrik Mickelsson

 

Jöns Persson

 

Tomas Persson

 

Lasse Andersson

 

 

MARJOSAARI

 

Erik Nilsson (Keisu). 8 mark koppar, 2 kor, 2 kvigor, värt 28 mark.

 

Olof Hindersson (Nirviä). 6 mark koppar, 3 kor, 2 kvigor, 2 får, värt 39 mark och 6 öre.

 

Ivar Larsson (Äimä) 16 mark koppar, 3 kor, 4 kvigor, 3 får, värt 49 mark och 6 öre.

 

 

KUIVAKANGAS (och KAULINRANTA)

 

Jöns Nilsson (Outinen). 12 mark koppar, 7 kor, 2 kvigor, 2 får, 1 svin, ett sto för 8 mark, värt 88 mark och 6 öre.

 

Anders Bertilsson (Antinjuntti). 1 lispund koppar, 8 kor, 2 kvigor, 5 får, 1 svin, en häst för 10 mark, värt 110 mark.

 

Olof Hindersson

 

Erik Joensson (Kohkoila Kaulinranta). 5 1/2 lod silver, 1 1/2 lispund koppar, 9 kor, 2 stutar, 4 får, en häst för 12 mark, värt 146 mark och 4 öre.

 

Jöns Joensson (Vanhainen i Kaulinranta). 12 lod silver, 3 lispund koppar, 18 mark tenn, 13 kor, 5 kvigor, 6 får, 2 svin, en häst för 20 mark, värt 245 mark och 6 öre.

 

Mårten Larsson

 

Henrik Joensson (Heikinmikko i Kaulinranta). 1 lispund koppar, 5 kor, 1 kviga, en häst för 8 mark, värt 58 mark.

 

Olof Olsson (Tuoma i Kaulinranta)

 

Mickel Joensson (Kohkoinen). 4 mark koppar, 2 kor, 1 får, värt 22 mark och 6 öre.

 

Nils Hindersson (Torne – Huhtasaari). 1/2 lispund koppar, 2 kor, utgammalt sto för 5 mark, värt 28 mark och 6 öre.

 

Lasse Hindersson

 

Anders Persson

 

Mats Hansson

 

Olof Persson

 

Jöns Persson

 

Lasse Nilsson

 

Jöns Nilsson (Outinen)

 

Olof Bertilsson (Kieri). 1/2 lispund koppar, 4 kor, 2 får, värt 46 mark och 2 öre.

 

HAAPAKYLÄ

 

Anund Persson

 

Jöns Nilsson

 

Olof Davidsson (Äijälä, Vestola)

 

Ivar Olsson (Kippa). 3 kor, en kviga, värt 35 mark.

 

Staffan Jakobsson (Huru), 1/2 lispund koppar, 3 kor, 4 får, en häst för 10 mark, värt 48 mark och 6 öre.

 

Henrik Olsson (Heikkilä). 6 mark koppar, 3 kor, 2 får, värt 34 mark och 6 öre.

 

Erik Nilsson

 

Nils Olsson

 

 

MATARENGI (och MIKKOLANSAARI)

 

Henrik Hindersson (Heikka i Marjosaari). 1 lispund koppar, 9 kor, 1 kviga, i får, värt 103 mark och 6 öre.

 

Lasse Mickelsson (Mikko i Marjosaari). 1 1/2 lispund koppar, 8 kor, 4 kvigor, 2 får, 1 sto för 8 mark, värt 109 mark och 2 öre.

 

Henrik Hindersson

 

Lasse Nilsson (Äimä i Marjosaari). 1 lispund koppar, 5 kor, 1 kviga, 2 får, ett sto för 7 mark; värt 68 mark och 2 öre.

 

Hans Nilsson (Hannukkala i Marjosaari). 1/2 lispund koppar, 5 kor, 1 kviga, 2 får, ett sto för 7 mark, värt 56 mark och 6 öre.

 

Jöns Olsson

 

Per Persson (Pekkari) 1/2 lispund koppar, 3 kor, en kviga, ett sto för 8 mark, värt 43 mark.

 

Jöns Hindersson (Piekko)

 

Mickel Andersson (Käyräsvuopio)

 

Olof Olsson

 

Nils Larsson (Rahtu) 1/2 lispund koppar, 5 kor, 2 kvigor, 3 får, 1 svin, en häst för 6 mark, värt 67 mark och 2 öre.

 

Henrik Larsson (Hetta). 12 mark koppar, 4 mark tenn, 5 kor, 2 kvigor, 7 får, ett sto för 10 mark, värt 83 mark och 6 öre.

 

Olof Joensson

 

Lasse Hindersson (Paavola)

 

 

RUSKOLA

 

Jöns Hindersson

 

Olof Hindersson

 

Jöns Hindersson

 

Nils Hindersson

 

Nils Joensson (Nikki)

 

Jöns Joensson (Jaukkuri). 1 lispund koppar, 8 kor, 1 kviga, en häst för 10 mark, värt 98 mark och 6 öre.

 

 

ALKKULA

 

Jöns Pålsson (Viippola)

 

Nils Ersson

 

Olof Hansson

 

Henrik Hansson

 

Lasse Andersson (Noppa). 16 mark koppar, 4 kor, 4 får, en häst för 10 mark, värt 61 mark.

 

Nils Persson

 

Lasse Hindersson

 

Nils Hindersson

 

Jöns Jönsson

 

Per Ersson (Kyrö, Knuuti). 1 lispund koppar, 10 kor, 1 kviga, 4 får, ett sto för 10 mark, värt 125 mark.

 

Olof Nilsson

 

Henrik Persson (Immo)

 

Henrik Persson

 

Anders Ersson

 

Jöns Hindersson (Galter). 45 lod silver, 2 1/2 lispund koppar, 4 mark tenn, 10 kor, 3 får, 3 svin, 2 hästar för 20 mark, samt 10 mark i reda pengar, värt 338 mark och 2 öre.

 

Nils Hindersson

 

Per Andersson

 

Jöns Hindersson

 

 

NIEMIS

 

Nils Olsson (Kaisa). 45 lod silver, 2 lispund och 6 mark koppar, 1 lispund tenn, 9 kor, 1 stut, 3 kvigor, 2 hästar för 20 mark, värt 323 mark och 4 öre.

 

Joen Nilsson (Kumppani). 6 lod silver, 2 lispund koppar, 1 lispund tenn, 12 kor, 2 stutar, 4 kvigor, en häst för 17 mark, värt 201 mark.

 

Hans Olsson (Kaishannu). 55 lod silver, 1 1/2 lispund koppar, 1 1/2 lispund tenn, 7 kor, 2 stutar, 2 kvigor, 2 får, en häst för 16 mark, värt 347 mark och 2 öre.

 

Per Persson

 

Lasse Innesson (sedermera Kaisajuntti)

 

 

ARMASSAARI

 

Nils Olsson (Tulkki). 310 lod silver, 4 lispund koppar, 6 lispund tenn, 1 lispund mässing, 23 kor, 3 stutar, 6 kvigor, 15 får, 6 svin, 4 hästar värda 40 mark, värt 1658 mark.

 

Jöns Joensson (Karinen). 20 lod silver, 16 mark koppar, 3 kor, 1 får, 1 svin, en häst för 12 mark, värt 130 mark och 4 öre.

 

Per Joensson (Karinen). 3 lod silver, 1 lispund koppar, 5 mark tenn, 4 kor, 1 får, 1 svin, en häst för 10 mark, värt 75 mark och 4 öre.

 

Staffan Hindersson (Tapani)

 

Henrik Hindersson (Heikkilä)

 

Per Hindersson

 

 

KOIVUKYLÄ

 

Per Ivarsson

 

Jöns Nilsson (Juntikka)

 

Hans Ersson

 

Anders Ersson (Lassinantti)

 

Jöns Nilsson (Juntikka)

 

 

HIETANIEMI

 

Henrik Persson (Piethainen, sedermera i Koivukylä)

 

Olof Matsson (Hietaniemi)

 

 

PÄKKILÄ

 

Olof Olsson (Roumi). 1 lispund och 6 mark koppar, 3 kor, 2 kvigor, värt 43 mark och 4 öre.

 

Lasse Andersson (Mansikka). 3 lod silver, 1 lispund koppar, 6 kor, ett sto för 8 mark, värt 195 1/2 mark.

 

Jöns Nilsson (Hakkari). 1 lispund koppar, 5 kor, 1 kviga, 58 mark och 6 öre.

 

Nils Joensson (Kyrö). 2 kor, 2 mark i penningar.

 

Markus Jönsson (Fordell). 15 lod silver, 1 1/2 lispund koppar, 1 lispund tenn, 8 kor, 1 svin, en häst för 15 mark, värt 177 1/2 mark.

 

Per Andersson (Mansikka). 2 1/2 lod silver, 1 lispund och 16 mark koppar, 8 kor, 2 kvigor, 4 får, en häst för 10 mark, värt 122 mark och 2 öre.

 

Anders Olsson

 

Anders Joensson

 

Filippus Nilsson

 

Nils Olsson

 

Hans Larsson (Pakkainen)

 

 

VITSANIEMI

 

Olof Andersson (Ollikka). 2 1/2 lispund koppar, 1 lispund tenn, 14 kor, 1 kviga om 2 år, 4 kvigor, 4 får, 1 svin, 6 getter, värt 205 mark.

 

Mårten Andersson (Ollikka). 1 1/2 lispund koppar, 4 mark tenn, 9 kor, 4 stutar, 2 får, ett sto för 10 mark, värt 125 mark och 5 öre.

 

Olof Persson

 

 

HELSINGBYN

 

Jöns Olsson

 

Tomas Nilsson

 

Henrik Hinderson

 

Mickel Andersson

 

Jöns Ersson (Lauri)

 

Hans Nilsson

 

Anund Andersson

 

Joen Olsson (Olkkuri). 12 mark koppar, 5 kor, 1 får, värt 55 mark och 5 öre.

 

Nils Hansson

 

Mickel Olsson

 

Hans Olsson

 

Olof Hindersson

 

Olof Anundsson

 

Mickel Anundsson

 

Henrik Mickelsson

 

Simon Mickelsson (på Rosusniemi). 16 mark koppar, 9 kor, en kviga, en häst för 10 mark, värt 27 1/2 mark.

 

Anders Olsson (på Rousuniemi): 16

 

Jöns Persson

 

Nils Andersson (skall vara Anundsson, på Rousuniemi)

 

Blasius Olsson

 

 

KORPIKYLÄ

 

Olof Joensson (Ollinen)

 

Hans Joensson

 

Jöns Joensson

 

Nils Andersson

 

Hans Hansson

 

Anders Joensson (Niva?)

 

Anund Anundsson (Saukkola)

 

Nils Larsson (Niska, Kitti)

 

Lasse Nilsson

 

Jöns Andersson

KARUNGI

 

Nils Hindersson (Pelttari el. Viita)

 

Erik Pålsson

 

Lasse Anundsson (Seittu)

 

Henrik Olsson

 

Jöns Larsson

 

Erik Larsson

 

 

KUKKOLA

 

Olof Joensson

 

Henrik Larsson (Fräki?)

 

Nils Olsson

 

Olof Ersson (Harri)

 

Olof Hansson

 

Frans Hindersson (Frankkila, Liisa)

 

Olof Joensson

 

Nils Joensson

 

Henrik Nilsson

 

Påvel Nilsson

 

Joen Joensson

 

Jöns Ersson

 

Vinick Hindersson

 

 

VOJAKKALA

 

Jöns Courenn

 

Per Packaine (Jönsson, Tuoma)

 

Erik Packaine (Jönsson, Pakkainen)

 

Jöns Packaine (f.d. fogde i Torne lappmark)

 

Henrik Ravalsson (Ponganranta, sed. Fräki?)

 

Olof Hansson (Maija)

 

Lasse Hansson

 

Anders Ersson

 

Lasse Nilsson

 

Erik Nilsson

 

Kauppi Courenn (Kauppila)

 

Hans Innesson

 

Jöns Hindersson

 

Erik perenthe (Jonsson)

 

Nils Joensson

 

Olof Ravaldsson (Rauvala)

 

Erik Hindersson (Toivola , sed. I Kukkola?)

 

Jöns Hindersson

 

Mats Hindersson

 

Olof belttare

 

Henrik Larsson (Pohjanen)

 

Olof Joensson

 

Lasse Joensson

 

Nils Olsson

 

Josef Hindersson (Kittilä)

 

Nils årrauann (Oravainen)

 

Anders Olsson (Teppola?)

 

Henrik Nilsson

 

Hans Olsson

 

Jöns Hindersson

 

 

NÄRÄ (MATTILA)

 

Hemming Matsson (Hemmola)

 

Hans Hemmingsson (Hemmola)

 

Olof Matsson (Sänkelä)

 

Lasse Hansson (Mattila)

 

Henrik Nilsson (Närä)

 

 

KAAKAMA

 

Nils Larsson

 

Jakob Jönsson

 

Anders Joensson

 

Nils Andersson

 

Hans Larsson

 

Henrik Larsson

 

Mårten Ersson

 

Mickel Hindersson

 

Store Henrik Larsson

 

Mårten Persson

 

 

LAIVANIEMI

 

Jöns Joensson

 

E… Olsson

 

Bertil Anundsson (Vallo gård)

 

Jöns Nilsson

 

Lasse Anundsson (Anunti)

 

Olof Joensson

 

Hans Persson

 

Anders Eskilsson

 

Vinick Andersson

 

Peder Saivolann

 

Nils Hindersson (Rautio, Pyyny & Hookana)

 

Nils Olsson

 

Hans Nilsson

 

Olof Jonsson

 

 

RAUMO

 

Henrik Eriksson (Kemheikki)

 

Mårten Jakobsson

 

Hans Anundsson

 

Olof Jonsson Druckenn (Isotalo och Antti)

 

Jöns Jönsson Druckenn

 

Jöns Salme
Nils Druckenn

 

Erik Nilsson

 

Erik Olsson

 

Nils Henriksson

 

Erik Matsson

 

Staffan Henriksson (Heikkuri)

 

Lasse Matsson

 

Lasse Olsson

 

Henrik Olsson

 

Henrik Nilsson

 

Erik Olsson

 

Anders Olsson

 

Henrik Nilsson (Laavanen?)

 

Nils Nilsson

 

Olof Druckenn (Olsson, Kuussaari)

 

Hans Druckenn (Olsson, Trukki)

 

Olof Hindersson (Vallo)

 

Jöns Nilsson

 

Mats Larsson

 

Anders Andersson

 

Hans Olsson

 

Olof Joensson

 

Henrik Ersson

 

Jöns Hansson

 

Erik Marijone

 

Olof Alcku

Nils Andersson

SUENSAARI

 

Jöns Nilsson (Lorvi)

 

Olof Joensson

 

Nils Olsson (Fräkiläinen)

 

Hustru Elin (Nils Jönssons [Kurki] änka)

 

Jöns Olsson

 

Eskil Klockare (Nilsson Kurki)

 

Håkan Ersson (Pello)

 

Olof Nilsson (Kurki)

 

Per Nilsson (Kurki)

 

Jöns Ersson

 

 

SÄIVIS

 

Lasse Nilsson (Niemi el. Kypä – Kyöstäjä enl. Wahlberg)

 

Olof Joensson

 

Per Joensson

 

Jöns Joensson

 

 

KERSBÄCK (NIKKALA)

 

Tomas Ersson

 

Anders Persson

 

Anders Nilsson

 

Inne Innesson (Innala)

 

Olof Persson (Mustaparta)

 

Östen Persson (Öystilä)

 

 

VUONO

 

Per Hindersson

 

Håkan Olsson (Hookana)

 

Nils Håkansson (Heiskala)

 

Per Olsson

 

Henrik Nilsson

 

Nils Ersson

 

Jakob Ersson

 

Olof Joensson

 

Hans Joensson

 

 

BJÖRKÖN (PIRKKIÖ)

 

Jakob Joensson

 

Klemens Persson

 

Markus Joensson (Luodonpää)

 

Olof Hindersson (Ponkala)

 

Mickel Hindersson

 

Hans Gunnarsson

 

Olof Hindersson

 

 

PUDAS

 

Anders Rudilainn

 

Hans Dalakarll

 

Nils Innesson?

 

Mickel Nilsson

 

Anders Ersson

 

Nils Hindersson

 

Jöns Larsson

 

Henrik Larsson

 

- – -

 

Herr Eskil kyrkoherde uti Tornö, 2464 mark.
Herr Lars kapellan, 753 marl, 6 öre.

 

 

 

Sammanställt av Erik Kuoksu 2008, 2009.