Publicerade arbeten

PUBLIKATIONER AV ERIK JOHANSSON KUOKSU

 

BÖCKER

 

1998: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1925″ Kiruna, Kiruna amatörforskarförenings förlag. Första upplagan.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

1999: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri)s i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1925″ Kiruna, Kiruna amatörforskarförenings förlag. Andra utökade upplagan. Illustrerad med porträtt, bomärken m.m., ca. 105 sidor,Föråldrad i ljuset av senare forskning.

1999: ”Antavla för Jan Erik Johansson av Kuoksusläkten och Lisbeth Salomonsson av Hannunjussasläkten”: Kiruna, Eget förlag. Första upplagan.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

1999: ”Nybyggarsläkter i Jukkasjärvi och Enontekis fram till 1700-talets mitt”: Kiruna, Eget förlag.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2001: ”Tornedalssläkten Kyrö och dess förgreningar 1500-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Första upplagan. Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2001: ”Tornedalssläkten Kyrö och dess förgreningar 1500-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Andra upplagan. Illustrerad med porträtt, bomärken m.m., ca. 110 sidor. Släkten Kyrö är antagligen den största nu levande tornedalssläkten; med alla dess grenar i Tornedalen, svenska och finska Lappland, samt Nordnorge torde den ha flera tusen nu levande släktmedlemmar; ättlingarna på morssidan till släkten torde kunna räknas i tiotusental. Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2001: ”Släkten Fors från Tornefors 1681-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Första upplagan.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2002: ”Släkten Fors från Tornefors 1681-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Andra upplagan. Med ett porträtt av Isak Olsson Fors och avbildningar bomärken, ca. 50 sidor.

2002: ”Släkten Nykäinen 1637-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Med avbildningar av bomärken, samt register. ca. 50 sidor.

2002: ”Släkten Kuoksu 1539-1930″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Med avbildningar och faksimiler av bomärken, samt register. ca. 100 sidor. En kognatisk stamtavla för Lars Larsson Kuoksu (1727-1811), samt en presentation av hans förfäder. Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Släkterna Mukka och Lasu i Junosuando”, Kiruna, Kiruna amatörforskarförening. Ca. 50 sidor. Med avbildningar av bomärken samt register. Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Familjeregister för Pajala socken, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen fram till 1760″, Kiruna, Kiruna forskarförening. 160 sidor. Med några avbildningar av bomärken samt register. Arbetet bygger på en systematisk genomgång av samtliga bevarade mantalslängder, jordeböcker och material från kyrkoarkiv från Pajala, Jukkasjärvi och Enontekis socknar. Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1925″, Kiruna, Kiruna amatörforskarförenings förlag. Tredje utökade upplagan.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Antavla för Jan Erik Johansson Kuoksu och Lisbeth Salomonsson”, Kiruna, Kiruna forskarförening. Andra upplagan. Ca. 50 sidor. Med grafiska antavlor, avbildningar av bomärken och vapen.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Bomärken för släkter och gårdar i Tornedalen”, Göteborg, Eget förlag. En alfabetisk lista över bomärken från Tornedalen (ca. 410 st) från tiden 1600-1850. Bomärkena är främst sådana jag hittat i kyrkoarkiven. De är främst från Jukkasjärvi och Pajala, men även från Övertorneå, Muonio, Enontekiö, Hietaniemi, Karl Gustav, Karesuando, Gällivare och Nedertorneå socknar. 35 sidor.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2003: ”Ättlingar till Lasse Pajanen i Pajala”, Göteborg, eget förlag.

2005: ”Tornedalssläkten Kyrö och dess förgreningar 1500-1930″, Göteborg, eget förlag. Tredje, och fullständigt reviderade upplagan. Illustrerad med porträtt, bomärken m.m. Släkten Kyrö är antagligen den största nu levande tornedalssläkten; med alla dess grenar i Tornedalen, svenska och finska Lappland, samt Nordnorge torde den ha flera tusen nu levande släktmedlemmar; ättlingarna på morssidan till släkten torde kunna räknas i tiotusental. I denna tredje upplaga, som omfattar 731 familjer, har många nya släktgrenar lagts till, och många irriterande fel som funnits i de tidigare upplagorna rättats till. Ca. 220 sidor.

2005: ”Klockarsläkten i Jukkasjärvi 1694-1930″, Göteborg, eget förlag. 28 sidor. Med bomärken.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2005: ”Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930″, Göteborg, eget förlag. En första fullständiga utredningen av de släkter som härstammar från byn Lainios grundare. Innehåller många nya forskningsresultat. 59 sidor. Med bomärken.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2005: ”Kulturhistoriska notiser om livet i Torne lappmark från medeltiden fram till 1900-talets början,”

2006: ”Anteckningar om samesläkter i Jukkasjärvi och Karesuando innan kyrkobokföringen,” 103 sidor. Detta arbete är ett första försök att reda ut samtliga nu levande samesläkters i Jukkasjärvi och Karesuando socknar släktförhållanden innan kyrkobokföringen, det vill säga för Jukkasjärvi sockens räkning innan 1720-talet, och för Karesuando sockens räkning innan 1700-talets början. Det bygger huvudsakligen på en systematisk genomgång av skattelängderna för Torne lappmark — ett arbete jag påbörjade 1998 och avslutade 2004, samt i någon mån på domböckerna. Arbetet är uppställt släktvis och omfattar ungefärligen tiden 1550-1750. I arbetet finns hänvisningar till lättillgängliga standardverk som August Ljungs familjeregister och Johannes Marainens ”Karesuando samesläkter”. Genom att använda mitt arbete i släktforskningen vid sidan om dessa arbeten (vars bortre tidsgräns är ca. 1700) kan man föra större delen av samtliga nu levande samesläkter (och större delen av de släkter som dog ut på 1800-talet) ytterligare ett par generationer tillbaka, det vill säga till 1600-talets andra hälft eller ännu längre.

2006: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1920″, fjärde, helt och hållet omarbetade, upplagan. 170 sidor, rikt illustrerad.Föråldrad i ljuset av senare forskning.

2006: ”Familjeregister för Jukkasjärvi kyrkoby 1690-1930″. 2:a upplagan.148 sidor, kvartoformat. Illustrerad med faksimiler av bomärken och namnteckningar.

2007: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1920″. 5:e upplagan. 130 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, porträtt återgivna som teckningar m.m.

2007: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930″. 1:a upplagan. 105 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.

2007: ”Anteckningar om samesläkter i Jukkasjärvi och Karesuando innan kyrkobokföringen,” andra upplagan, 97 sidor.

2007: ”Birkarlen Jöns Persson (Karinen) i Armassaari och hans ättlingar 1539-1930″. 55 sidor, A4. Illustrerad med bomärken och ett porträtt av Johan Raattamaa.

2008: ”Släkterna Lindmark, Häggroth och Fjellborg från Jukkasjärvi”. 2:a upplagan. 35 sidor. Illustrerad med bomärken och namnteckningar. (Första upplagan från 2005 hette ”Klockarsläkten i Jukkasjärvi 1694-1930″)

2008: ”Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930”. 2:a upplagan. 79 sidor. Illustrerad med bomärken.

2008: ”Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800″. En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Övertorneå, Hietaniemi och Pajala socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800. 276 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.

2010: ”Birkarlen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello och hans ättlingar 1539-1930″. 4:e upplagan. 208 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.

2011: ”Nybyggarsläkter i Torne lappmark fram till år 1800″. En sammanställning av allt bevarat material i kyrkoarkiv, mantalslängder och domböcker som rör nybyggare i Torne lappmark (Jukkasjärvi, Karesuando, Enontekiö) fram till år 1800, samt uppgifter om släkternas ursprung innan de flyttade till lappmarken. 264 sidor, A4, illustrerad med bomärken och annat.

2012: ”Birkarlssläkter från Nedre Tornedalen 1539-1800″.En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Nedertorneå och Karl Gustavs socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800. 172 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.

2012: ”Familjeregister för Junosuando 1637-1935”. 71 sidor, A4. Illustrerad med bomärken. Innehåller alla familjer som har bott i Junosuando fram till 1935.

2012: ”Släkterna Servio och Thun”. 40 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.

2012: ”Dokumentsamling för Kuoksusläkten och Lassinpaikka”. 94 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, fotografier etc. Avskrifter av handlingar i privat och offentlig ägo rörande Kuoksusläkten och Lassinpaikka gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2). Innehåller också en utredning av Kuoksusläktens kuoksugren (som idag bär namnen Johansson, Isaksson, Pettersson, Grusmark och Kuoksu).

2012: ”Släkten Björnström från Uleåborg”. 32 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.

2012: ”Släkten Lasu från Junosuando”. 33 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.

 

UPPSATSER

2001: ”Piili-Einari och Kleemetti”, B-uppsats i Etnologi: Göteborg; Göteborgs universitet. ca. 20 sidor. Behandlar sägner om nåjderna Piili-Einari i Piilijärvi och Kleemetti (Fredrik Fredriksson) i Lainio.

2003: ”Kanske var Heikki ättling till Stalo -sägner om släkter och byar i övre Tornedalen”, C-uppsats i Etnologi: Göteborg, Göteborgs universitet. Ca. 30 sidor. En granskning av släkt- och bysägner ur ett etnologiskt perspektiv.

 

ARTIKLAR (urval)

1999: ”Vem upptäckte malmen i Kiruna?”. Artikel i ”De Gamla Kyrkböckerna”, Red. Jan Erik Johansson (Kuoksu), Kiruna, Kiruna kyrkliga samfällighet (ISBN 91-630-8970-X).

2004: ”Den olycklige länsmannen Olof Törnqwist.” Med illustration. Publicerad i Kirunatidningen Nr. 3, 2004.

2004: ”Släkten Keisari från Vettasjärvi.” Publicerad i Släktforskarnas årsbok (ISBN 91-87676-34-6).

2006: ”Söndra och härska – den svenska lappmarkspolitiken.” Publicerad i Oreda Nr. 1-2/2006.

2006: ”‘Bruden’ under kyrkgolvet – sägner och fakta.” Publicerad i Kirunatidningen Nr. 6 2006.

2007: ”‘Hyvä Maunu Martinpoika’ och hans släktkrets”. Publicerad i Släktforskarnas årsbok 2007

2009: ”Familjeregister över Jukkasjärvi kyrkoby och Talma sameby fram till 1930”, ur ”Jukkasboken”, Jukkasjärvi församling och Nordkalottens Ord & Bild

2010: ”Birkarlssläkter i Övre Tornedalen”. Publicerad i Släkt och hävd 2010:2. En sammanfattning i artikelform av boken ”Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800″.

2011: ”Familjeregister för Kuoksu by 1640-1900”. Publicerad i Släktforskarnas årsbok 2011.

 

INTERNET

Hemsidan ”Genealogi i Tornedalen och Lappland.”

Sidan: ”Bomärken för släkter och gårdar i Tornedalen.” Sidan lades upp år 2005 och är tänkt att innehålla alla bomärken från Tornedalen och Torne lappmark, som återfinns i offentliga handlingar. Idag (den 29 augusti 2006) innehåller samlingen ca. 650 bomärken. Den utökas fortlöpande med nya.