Utdrag ur Enontekis sockens kyrkoräkenskaper och räkenskaper för fattigmedel

1767

25/12 Anders Persson Kuttainen gav 2 ljus.

 

1769

5/3 Anders Andersson och Brita Persdotter för otidigt sänglag 12 daler

5/3 Brita Johansdotter för lägersmål 6 Daler

 

 

1776

25/3 Johan Ersson i Kuttainen för bårklädet 18 skilling

9/4 Olof Olofsson Mämmi för Brude Pället 18 skilling.

30/11 Per Mickelsson för Bårklädet 18 skilling

 

1777

7/12 Testamente till Kyrkan efter Per Persson Eira från Suonttavaara 2 Skilling. För bårklädet 1 skilling 6 runstycken.

 

1778

29/3 Olof Olofsson Baas för brudepället 1 skilling, 6 runstycken.

12/4 Johan Samuelsson den äldres sterbhus för bårklädet 1 sk. 6 rst.

 

1779

15/2 testamente till kyrkan efter tolvman Erik Persson Ratama 4 skilling.

15/2 testamente till kyrkan efter dess (EPR:s) hustru Marget Claesdotter 4 skilling.

14/3 testamente till kyrkan efter Måns Månsson Muotkajärvi 2 skilling.

 

1780

21/1 Drängen Per Olofsson (1 Riksdaler och 16 skilling) och pigan Anna Hansdotter för Lönskaläge (32 skilling)

4/3 Testamente efter Johan Persson.Idivuoma 2 skilling.

26/12 Henrik Mickelsson Hetta för otidigt sänglag 32 skilling.

 

1782

10/3 Testemente efter hu Valborg Persdotter från Hetta: 2 skilling.

 

1783

23/12 Nils Hindersson Niva för otidigt sänglag 32 skilling.

 

1784

21/3 testamente efter Ella Klemetsdotter Karesuando 4 skilling.

 

1785

20/3 Testamente efter nämndeman Henrik Nilsson Niva i Karesuando 4 skilling.

 

1786

25/12 Olof Andersson Kuttainen i Norge skänkte 2 vaxljus á 3 Skilling och 1 1/2 runstycke.

25/12 Jöns Klemetsson i Norge 3 talgljus

 

1787

18/2 ”Mickel Pehsson [sic] i Yli Kyrö för det att han och hans hus folk försumman Catechismi förhöret” 2 skilling

1/4 Olof Henriksson Niva ”för uteblifwande ifrån Catechismi förhören”. 2 skilling.

6/5 Jonas Henriksson Niva pliktat ”för Catechismi förhörets försummand”. 6 runstycken.

4/11 Testamente efter Brita Ersdotter Raattamaa i Kuttainen 2 skilling, 8 runstycken.

 

1788

27/1 Testemente efter Olof Olofsson från Leppäjärvi 4 Skilling.

3/2 ”Nils Samuelsson i Norige” 1 vaxljus.

3/2 Marget Clemets dr. i Norige” 1 vaxljus.

19/2 Nils Henriksson Niva för ”Catechismi förhörets försummande” 1 skilling.

19/2 Olof Olofsson Mämmi junior pliktat för ”Catechismi förhörets försummande”. 1 skilling

11/5 Testamente Mickel Henriksson från Hetta 8 skilling.

7/12 Testamente Ella Johansdotter Vuontisjärvi 4 skilling

14/12 Ella Nilsdotter Vikkuriniemi för Lönskaläge 32 skilling

 

1789

1/2 Kajsa Johansdotter Idivuoma för Katekismiförhörets försummande 2 skilling-

1/2 Marget Olsdotter Idivuoma för dito, 2 skilling.

1/3 Per Johansson Idivuoma för dito, 2 skilling.

1/3 Per Johansson Idivuomas dtr Anna för dito, 1 skilling.

12/4 Per Månsson Muotkajärvi för otidigt sänglag 32 skilling.

Kyrkoväktarlön för Magnus Johansson: 1 Daler.

8/11. Henrik Claesson Hetta för förhörs försummande 6 öre.

 

1790

17/1 Testamente efter Marget Persdotter Muotkajärvi 8 skilling.

21/2 Samuel Johansson Idivuoma för otidigt sänglag 1 Daler, 16 skilling.

 

1791

21/8 Testamente efter Nils Nilsson Kelottijärvi 4 Skilling.

23/10 ”Magnus Joh:s för ett gl: Kyrko fenster” 10 Skilling, 8 runstycken.

 

1792

29/1 Testamente efter Erik Mårtensson 2 Skilling

19/2 Erik Olsson Leppäjärvi för ”förhörs försummelse” 16 skilling.

19/2 Testamente efter Johan Henriksson Soppero 8 Skilling

1/4 Testamente efter Ella Persdotter Karesuando 4 skilling.

10/4 Nils Persson Vasara för ”1 gl:. Kyrko Fenster”. 16 skilling.

Utgifter: 26/6 Magnus J: Idivuoma för 1 tunna tjära (till kyrkobygget eller renoveringen) 2 Daler, 32 skilling.

 

1793

17/1 Testamente efter Johan Samuelsson Peltovuoma 8 skilling.

9/11 Testamente efter Marget Nilsdotter från Karesuando 4 Skilling.

9/11 Testamente efter Marget Johansdotter Muotkajärvi 4 skilling

 

1794

15/3 Testamente efter Regina Henriksdotter Leppäjärvi 8 Skilling

15/3 Testamente efter Kerstin Persdotter Hetta 4 Skilling

5/4 Testamente efter Erik Johansson Eiras barn 4 skilling.

31/8 Olof Gunnare för ”ett gl: Fenster” 12 Skilling

31/8 Johan Ersson Rattama D:o mindre 6 skilling

23/11 Anna Persdotter Karesuando en Ost.

30/11 Johan Närvä för ”ett Gl: Kyrko Fenster” 12 Skilling

21/12 Testemente efter Brita Henriksdotter från Idivuoma 4 skilling.

25/12 Olof H Niva 1 Ost och kontant 36 Skilling. (mycket stor gåva)

 

1795

15/2 Testamente efter Mickel Persson från Peltovuoma 8 Skilling.

19/4 Testamente efter Per Månsson Muotkajärvi 8 Skilling

3/5 Test. Efter Nils Johansson Idivuomas barn 4 Skilling

16/8 Testamente efter änkan Ella Johansdotter i Mauno 8 Skilling

16/8 testemente efter Johan Palojokis dödfödde son 4 skilling

8/11 Testemente efter Johan Månssons barn från Muotkajärvi 4 skilling.

 

1796

16/4 Test efter Brita Ersdotter fr Peltovuoma 4 Skilling

4/5 Olof O: Mämmi för förg: Års Vinsäd 4 Daler, 20 Skilling (inkomst. Han köpte alltså kyrkans vinsäd)

30/10 Test. Efter Per Johansson fr. Idivuoma 8 Skilling

12/11 Test efter Johan Muotkajärvis dödfödde son 4 Skilling.

26/12 Test. E. Rasmus P Eiras dr fr Peldovuoma 4 skilling

 

1797

14/4 Test. Efter Samuel Erssons barn i Peltovuoma 4 skilling

 

1798

11/3 Test. Efter Nils Johansson Idivuomas dödfödda barn 4 Skilling

1/4 Test. Efter Mickel Johansson Närvä 8 Skilling

1/4 Test. Efter Anna Kajsa Samuelsdoter Idivuoma 4 skilling

1/4 Test. Efter Lisa Samuelsdotter ibid 4 skilling.

6/4 Test. Efter Samuel Persson Vuontisjärvi 4 skilling.

21/4 Test. Efter Per Henriksson Palojoensuu 4 skilling

21/4 Test. Efter Per Månsson Muotkajärvis 2:e barn 8 skilling

21/4 Test efter Henrik Johansson Vuontisjärvi 4 skilling

21/4 Test. Efter Marget Samuelsdotter Peltovuoma 4 skilling.

8/12 Test. Efter Josef J Muotkajärvi 4 Skilling.

 

1799

10/2 Test. Magnus Johanssons barn i Idivuoma 4 skilling

 

 

1800

23/2 Test. Johan Månsson Muotkajärvi efter sitt ban 4 skilling

23/2 Test. Erik Johanson Eira efter sitt dödfödda barn 4 skilling.

2/3 Test. Nils Johansson Idivuomas döföd barn 4 skilling.

8/3 Test. Henrik O Baas barn 4 skilling.

23/3 Hans Samuelsson i Norrige 2 vax-Ljus

9/11 Test. Efter Johan P: Eiras barn 4 skilling.

 

Utgifter

23/6 ”För Kyrkans Tjärande” till Samuel Rechardt och Jonas Niva. 1 Daler och 16 skilling.

23/6 ”För Kyrkans Tvättande” till Måns Johansson 24 skilling.

 

————————————————–

 

Enontekis — räkenskaper för Fattigmedel

 

Utgifter

 

Februari D: 21 år 1777 utbekommo följande fattiga församlings ledamöter Böcker som följer:

 

Johan Johansson den yngre i Idivuoma 1 psalmbok, 1 St. Svebilii spörsmåhl, 2:ne St:n a.b.c. Böcker.

 

Lars Larsson Hoppari 3 St:n Swebelii Catecheser

 

Johan Hindersson i Palojoensu 1 Psalmbok, 1 St. Svebilii Cateches, 2:ne st:n a.b.c. Böcker.

 

Per Andersson i Kuttainen 2:ne St:n Svebilii Catecheser, 2:ne St:n a.b.c. Böcker.

 

Olof Olofsson Leppijervi 1 St. Svebilii Cateches, 2:ne st:n a.b.c. Böcker.

 

Nils Nilsson i Palojoensu 1 St. Svebilii Cateches, 2:ne st:n a.b.c. Böcker

 

Per Johansson i Idivuoma 1 St. Svebilii Cateches

 

Per Jonsson Peiveinen 1 St. a.b.c. Bok

 

Pigan Anna Anders dr. 1 St. a.b.c. Bok.

 

 

- – –

 

Utgifter för år 1779

 

18/2 Per Andersson i Kuttainen 1 Psalmbok.

 

- – -

 

1782 22/2

 

Olof Matsson Sirkka 1 finsk psalmbok

 

Per Andersson Kuttainen 2:ne a.b.c. böcker, och 1 Svebilii katekes.

 

Nils Nilsson i Palojoki 2 Svebelli katekeser, 1 abcbok

 

Johan Samuelsosn Idivuoma 1 Svebilii katekes

 

- – -

 

1783 24/2

 

Per Andersson Kuttainen. 1 Svebilii katekes och 1 abc-bok

 

Pigan Sigrid Nilsdotter i Karesuando. 1 Abc-bok

 

- – -

1784 7/3

 

Änkan Kerstin Nilsdotter 1 Svebilii katekes och 1 abc

Änkan Marget Nilsdotter 1 Svebeli katekes.

 

Pigan Anna Persdotter i Kuttainen 1 Gezelii katekes

 

Lars Henriksson Ylikyrö 1 Svebilii ketekes.

 

- – -

1785 19/2

 

Per Andersson Kuttainen. 2 Svebilii katekeser.

 

Måns Johansson Idivuoma. 1 Abc-bok

 

Måns Johansson Karesuando 1 Abc-bok

 

- – -

 

1787

 

17/2 ”Gamle Eric Mårtensson i Caresuando såsom fattig och behöfwande” 24 skilling.

 

- – -

 

1788 20/2

 

Ella Johansdotter i Vuontisjärvi 1 Svebilii Spörsmål.

 

Per Andersson Kuttainen 2:ne Svebilii spörsmål

 

Kyrkvärd Måns Johansson Vikkuriniemi 2 Svebilii spörsmål

 

Brita Matsdotter i Peltovuoma 2 Svebilii spörsmål

 

Måns Johansson i Caresuando 2 Abc-böcker.