Utdrag ur Övertorneå sockens kyrkoräkenskaper

Förd i: | Daler | mark | öre (Kopparmynt)

 

1648

Jöns Nilsson Kaulinranta för otidigt lägersmål | 1 | – | -

Hendrich Eriksson i Caulinranda afflat Barn mz Kharin Oloffz dotter i Alkula. Böte til kyrckian | 8 | – | -

 

- – -

1653

Johan Hansson Hr Arend Grapess tienare i Järnbruket… belägrat en Pijgha Brita Erichs dr. i Pajala

Henrik Jönsson soldat i Kaulinrant belägrat en piga, Brita Eriksdt ibid och avlat barn. Böta | 4 | – | -

 

- – -

1655 (inkomster):

Olof Olsson, och Johan Pedhersson ogifta uthj Pajala by hafver belagret och afladt Barn mz en kona ibidem Böte båda till hopa penningar | 4 – - |. Theras Kona, Agnes böta | 1 | 1 | 2

 

Jönss Hammarsmedh i Kengis avlat barn med Brita Eriksdotter i Pajala och med Margeta kona i Kolari. Han är rymd till Väster sid. Konorna böta | 3 | 1 | 2

 

- – -

1657

Erik Hindersson Brukz knecht, har avlat barn med Anna Olofsdotter i Haapakylä. Bötar | 8 | – | -

 

- – -

1658

Johan Mickelsson i Kuivakangas avlat barn i lönskaläge med Karin Olofsdotter ibid, böta | 12 | – | -

Hans Persson i Ruskola avlat barn i lönskaläge med Anna Tomasdotter ibid böta | 5 | – | -

 

- – -

1660

Henrik Mickelsson i Juoksengi avlat barn med Brita Kona ibid. Böta 6 Daler.

 

- – -

1683 Inventarium Hietaniemi k:a

 

En ljusstake med 3 pipor Anders Anundsson test.

En ljusstakem med 3 pipor Jöns Jönsson i Niemis test.

- – -

 

1662

Staffan Matsson i Matarengi har belägrat en kona Kajsa Jönsdtr ibid. Böta 6 dal.kmt.-

 

- – -

1664

Mickel Andersson i Marjosaari avlat barn med Agnes Eriksdotter ibid. Böta 9 dlr.kmt.

- – -

1669

Nils Oravainen offrat 12 Daler / 4öre

Olof Olsson i Turtola kyrkoböter 5 daler

- – -

1670

Jöns Mickelsson i Pello offrat 15 öre

Henrik Nilsson i Pello gav till kyrkan 1 daler

Henrik Mickelsson i Kaulinranta gav 5 daler

Hans Johansson i Mikkolansaari för lönskaläge böta 5 daler (Han arbetade av böterna

 

- – -

 

1671 (inkomster)

25/1 And And i Marjossari för lönskaläge 5 daler

2/2 Tomas Henriksson i Happakylä för sin äktenskaps välsignelse 2 mark.

2/2 Jöns Ivarsson Kuivakangas till äktenskaps välsignelse 1 daler

d. 5. Novemb: Michel Spett Bruuks Karl ofradt 3 [symbol] | – 3 – |

 

Bertil Persson smed i Matarengi

 

- – -

 

1672 (inkomster)

14/1 Mickel Jönsson Länsman offrat 1 gråskinn 1 hermelin

2/2 Anna Nilsdotter i Marjosaari för lönskaläge givit till kyrkan ett bäcken för 5 daler

d. 25 Januarij Larss Hinderss i Pajala Till sin Echtenskaps Välsignelse gifvit till Kyrvkian 1 [symbol] Kmt | 1 – - |

4/2 Hans Persson i Ruskola till sitt äktenskaps välsignelse 1 daler

13/4 Staffan Hinderssoni Kuivakangas till äktenskaps välsignelse 1 daler

27/5 Erik Nilsson i Alkkula offrat 12 öre penningar

 

(Utgift) ”Contant åth Hans Cnutsson till Win” 6 daler

 

- – -

 

1673 (inkomster)

19/4 Jöns Eriksson i Turtola till äktenskaps välsignelse givit 1 daler

D. 8. Augusti […] Olof Nilsson Såldat i Tärändä för bittijda legerssmål böthe till Kyrckian | 5 – - |

 

Anna Grells Dåtter i Tärändä gifvit till Kyrckian effter sin fattiga(?) läger[….] |1 – - |

 

Anund Eriksson Tholainen i Juoksengi för bittijda lägersmål böter 5 daler

 

- – -

 

1674 (inkomster)

D. 29. Martij: Larss Pajaises dåtter i Pajala böthe till Kyrckian för lönss lager […] | 5 – - |

 

Erich Grellssons Son Henrich för ährade till Kyrckian 10 […] Kmt

 

1681 (inkomster)

Lars Michelssons i Junosuando Test pr. 1 dr

Denys Olssons Lovijk Test pr. 1 dr

Philip Olssons i paiala Test pr. 1 dr

Henrich Nykäises […] i Kexis Test pr. 1 dr

Jöns Hinderssons i Colare Test pr. 1 dr.

 

- – -

 

1687

”Hans Olsson Kärys gifwit för sin hemkomst” 3 daler

- – -

1688

Henrick Mickelsson Cohkoinen

Anders Pellicka sexman

Henrik Olsson i Turtola

Jöns Mickelsson i Pello

Henrik Anderson Pellicka för sänglag bötare 3 daler

 

”Lars Jönsson Kyppa” donerat 1 daler, 28 öre

- – -

1689 (utgifter)

Jöns Olsson Ojainen för att ha kört den nya kyrkklockan från Torneå till övertorneå, 3 daler

 

 

1689 (inkomster)

10/3 Jöns Ersson Tolain i Kuivakangas donerat 1 daler

d. 20. Erick Nilsson ifrå Pajala på sin hedersdag | – 1 – |

Per Persson Ojainen donerat 1 Carolin

 

- – -

1690 (utgifter):

För skördearbetet Lars Nopp 13 daler

Olof Mörts änka

 

(Inkomster)

Per Carlsson i portimeträsk gav 1 daler 3 Advent

Domin Trinit Hans Cnutsson i Närki donerat 30 öre

Samuel Olsson i Muonionniska utgiver 30 öre

Jöns Grelsson soldat donerat 1 Carolin

Konan Kerstin Grelsdotter givit 3 daler

Jöns Jönss Kyrö donerat 1 daler 16 öre

 

- – -

 

1691 (inkomster)

1/1 Olof Persson Taro donerat 1 Carolin

2/2 Per Mickelsson Rahtu nygift, donerat 1 Carolin

d. 11 Jan. […] Jöns Mårthensson i Sieppijärff nygift samma dag ofrades 7 gråskinn på altaret 16 öre.

Hans Wenckö i Pajala 1690 d. 7 martj bött för […………………..] därföre järn 3 ½ lpd. Till kyrkian

Anders [Holmas?, Lovecs?] Son i Pajala för lönskaläge 3 penningar.

11/2 ”Anund Jönson jauckuri medh sih brudh” 1 daler

15/2 Mats Hindersson i Caulinranta nygift donerat 1 daler

Hans Wenckö i Pajala 1690 7/3 bött för XXX om Sabbathen. Gav därför 3 1/1 lispund järn

Erik Karlsson i Portimoträsk offrat 2 gråskinn på altaret på pingstdagen

 

Domin IV Advent Jöns Hindersson i Pello nygift 28 öre

 

- – -

1692

Nyårsdagen Erik Ersson i Turtola för Otidigt sänglag levererat 1 lispund järn

Per Ersson ibidem 1/2 lispund järn donerat

6/1 Klemet Olofsson Taro för sänglag 4 daler

19/3 Erik Hindersson i Juoksenge med sin brud 1 daler

19/4 Samuel Anundsson i Juoksengi med sin unga brud

22/4 Hans Pålsson i Pello givit kyrkan 24 öre

4 dag pingst Erik Mickelsson i Kaulinranta med sin unga hustru gifvit 1 daler

Domin. Trinit. Samuel Olsson i Ruskola giftvit 1 Carolin

Domon 8 Trinit. Mickel Rahtu 1/2 timmer gråverk, värt 1 daler 24 öre

Juldagen: Olof Jönssons änka Brita i Niemis 3 adler

Hans Ersson i Pello 1/2 Carolin

 

- – -

1693

Erik Jönsson Kyllis Hu i Pello 1 daler 2X öre

19/3 ”Clemet Kyrckiowärd för sin moders Kista som lades i gambla graaffven, 2 Caroliner”.

Erich Ersson Loveck för otijdig Sängelag 3 – Daler

.19/12 Jöns Jönsson i Pello med sin Brudh givit till Kyrkan 3 daler

25/12 Mickel Ersson I Kiexis 1/2 timmer gråverk, värt 1 daler 16 öre

- – -

 

1694

11/3 Per Hansson Ojain i Ruskola, brudgumm, givit 1 carolin.

Baltzar Bäck Soldat i Monioniska 1 – (pr)

Pingstdagen? Clemet Kyrkvärds hustru Margareta givit 1/2 karolin

Hans Oloson Kärys givit 1 Carolin

27/5 Jöns Erssons Tolains husttru Gertrud 1/2 Carolin

13/7 Jöns Kyröi i Pello Soldat 1/2 Carolin

29/9 Jöns Ersson Tolain i Soukolojoki 1/2 Carolin

 

- – -

 

1695 (inkomster)

25/1 Henrik Carlsson i Närki nygift donerat 1/2 Carolin

Peer Loveck i Junossuando bött för otijdig Sängelag och Cronan contant pgt 8 – (pr)

11/12 Per Persson i Muonionniska nygift 30 öre

 

- – -

1696

Erik Carlsson i Portimoträsk givit 1/2 Carolin

16/8 Lars Nopp 1/2 Carolin

1 Advent Hans (Henr?) Hanssons hustru Lisa ifrån Massugn 10 st. gråskin gifvit

Hans Olsson Kärys donerat 1/2 Carolin

Henrik Cohkoin nygift gifvit 1 daler

10/12 Klemet köpt vin av Nils Gabrielsson tagit 1 kanna 4 daler

 

- – -

 

1697 (inkomster)

d. 21 Martij Jönss Memmi i Monianiska gifwit till kyrckia 1 Carolijn | 1 | 28 |

sal. Olof Perssons änka i Taro 1 Daler 28 Öre

 

- – -

1698 (inkomster)

Juuldagen Jöns Mattzson i Siäppijärf ofrade på altaret ½ Carolin

Hendrik Mattzson Tolfman i Pajala by när han giftade sig gaf till kyrckan […] 6 – (pr)

5/2 Henrik Pålsson i Pello nygift

8/2 Per Ersson Tolain Nygift 1 daler

21/2 Henrik Ersson i Tärendö nygift 2 daler

3/3 Sal Anders Staffansson i Pello Sonen Henrik gifvit Testament 1/2 Carolin

10/4 Olof Olsson i Taroniemi nygift 1 daler 28 öre

2 dag jul Henrik Hindersson Vuopio i Kaulinranta 1/2 Carolin

 

- – -

 

1699 (inkomster)

d. 12 Febr. Johan Andersson Carvoi ifrå Tärendö by gifvit till kyrckan – 30

item 3 gråskin ofrade på altaret – 8

Mickel Hansson i Pello nygift 1/2 carolin

Henrik Jönsson Kyröi ibid 1/2 Carolin

Erik Karlsson i Kaulinranta givit testement efter sin hustru 1/2 carolin

11/8 Mickel Hindersson Vuopios hustru i Kaulinranta gifit 1/2 Carolin

Jonas Lambin soldat 1/2 Carolin

10/12 Staffan Hansson Tolvman givit 1/2 Carolin

Isak Hansson Lambin nygift givit 1/2 Carolin

 

- – -

 

1700 (inkomster)

30/4 Erik Ersson i Caulinranta Kangas, här han giftade sig 1/2 Carolin

3 dag påsk Mickel Hindersson Kohkoin nygift 30 öre

2 dag pingst Ander Jönsson i Närki nygift 1/2 Carolin

24/6 Jöns Carlssons dotter Ella i Tengeliö 1/4 Carolin

1/7 Salig tolvman Staffan Hansson testamenterat till Kyrkan 1 Carolin

5/12 Olof Persson i Niemis när han vigdes med Kharin Tolain i Joxenge 30 öre

Juledagen […] Johan Anderssons hustru i Tärendö gifvit 1 Carol. 1 | 28

Lars Hindersson Heinä Lapp — 6

 

- – -

 

1701 2/2 Henrik Hinderssons hustru Brita i Caulinranta donerat 30 öre

5/1 Vijnic Anderss hustru i Pello 23 öre

24/2 för Michel Larsson graaff i Tengelö i kista m, betalt 6 daler

15/3 Nils Nilsson Rova i Kuivakangas böt för Slagzmåhl i Tingstiden 5 Daler

19/4 Jonas Lambis hustru Ella i Tegeliö givit 30 öre

21/4 Jonas Lambis son Olof i Tengeliö givit 15 öre

23/4 Staffan Hans graaf för 1 kista 6 daler

2 dag pingst Mickel Kohcois hustru Anna 1 Carolin

1/12 efter Sal Carl Lambin test 1 carolin

Juldagen Henrik Mickelsson Nyrviä 1/2 carolin givit

 

- – -

 

1702 (inkomster)

2/2 Erik Ersson Rahtu i Tengel 1 daler

7/2 Johan Anundsson i Juoksengi 1/2 Carolin

13/6 Erik Carlsson Portime för sin sons Perss xxxx betalt 1 Carolin

d. 11 Julij Jöns Thomassons Hust. I Monioniska 1 | 28

S Mickels dag Erik Lovecks hustru Brita 1/2 Carolin.

 

 

1703 (inkomster)

8/2 Nils Nilssons i Kaulinranta hustru Agnes 1 Carolin

d. 21 Sept. S. Matthei dag Hendrik Ersson i Tärendö gifvit 3/4 Carolin 1 | 13

Johan Hindersson Memmi ½ Carolin — 30

1/3 Jöns Clemetsson nygift 1/2 carolin

4/3 Per Jöransson (Jönsson?) Klockare 1/2 carolin

20/4 Lars Hindersson Kohcoin 1/2 Caroln

S. Johans dag Olof Taros änka Karin 1/2 Carolin

Hans Jonassons i Alkkula efter testamente 15 öre

S Mickels dag

Mickel Nilssons hustru Brita Tolain 1/2 Carolin

Måns Persson hustru Karin 15 öre

Per Ersson Rahtu i Tengel giftvit 15 öre

Johan Hindersson Memmi 1/2 Carolin

 

Utgift:

”D. 20 augusti Kiöpt 1 aucha wijn till mässan af Michel Michelss Kohcoin Boende i Revall, för contante pgr.” (44 daler)

 

1704 (inkomster)

d. 8 April. Jacob Ersson Lovech gifvit — 15

Henrik Jönsson Kyröi offrat 1/2 Carolin

Per Hansson Eroi i Pello gifvit 1/2 Carolin

18/4 Mickel Ersson Varg 1/4 Carolin

26/5 Anund Tolains änka Elin 3 gråskinn

d. 5 Junj Hendrik Carvois (Caivois?) äncka ¼ Caro — 15

1/11 Erik E Portimes hustru Margeta 1/4 Carolin

Jöns Olsson Ojas hustru Anna 1/2 Carolin

Erik Karlsson Portime för graven betalt 6 daler

Erik Olsson Smed i Haapakylä med … för graffven betalt 10 daler

”Johan Hindersson Memmi för Staffan Hansson hustrus graaff i Kyrckan betalt” 6 daler

advent Söndagen […] item för Olof Cauppin Lapp ¼ Carolin — 15

Hendrik Vasara Lapp ¼ Carolin – 15

 

Utgift:

Klemet kyrkvärd köpt vin till mässan av Henrik Ersson 4 1/2 kanna 20 daler 8 öre

 

- – -

 

1705 (inkomster)

1/1 Simon Simonsson i Hapakylä gifter 15 öre

25/1 Mickel Hansson Pekkalas hustri Brita givit 1/2 Carolin

d. 12 Febr. efter Jöns Kyröi Testam. ½ Carol. – 30

Hans Ersson Purain test. 1/2 Varolin

25/3 Olof Jönsson Kochon 30 öre

2/4 Erik Tolains änka hustru Brita i Kuivakangas 30 öre

Peer Rahtus hustru givit 1/2 Carolin

14/4 Jöns Hindersson Flygar nygift 1/2 Carolin

23/4 ”Lars Pärson i Turtola för … hustru Malin en kista rum i kyrckian giffit 3 Caroliner. item Testamenterat efter henne 1 Carolin”.

24/6 en gammal änckia Anna Hannuckala 15 öre

27/8 Per Ersson Kieri

1/11 Per Persson Ojain i Ruskola givit 15 öre

Olof Jönsson Corven i Tengeliö 15 öre

Olof Jönssons hu Brita i Alkkula 1/4 Carolin

Isak Hansson Smed i Alkkula 1/2 Caroin

Jöran Jönsson i Alkkula 1/4 Carolin

2:a dag jul: Erik Nilsson Tyni 1/2 Carolin

Olof Hansson Cochola 1/2 Carolin

Per Hansson Ojain betalt… för graven i kyrkan 6 mark

 

1705 (utgifter)

d. 19 Marij till Erick Loveck för Klock lagande ¾ Carolin 1 | 13

13/4 Michel Michelsson Kohcoin för .. om 3 st. Taflor bekommit 3 Caroliner

29/12 köpt en ny kista till kyrkan av Mickel Kohcoin 6 mark

järn därtill 5 mark 3 öre

stål därtill 16 öre

 

1706 (inkomster)

1/1 Simon Simonsson i Haapakylä 15 öre

21/1 Hans Persson Ojain 1/2 Carolin

24/6 Kaisa Mickelsdotter Olof Taros änka gifvit 1/2 carolin

6/7 Hans Olsson Tolvman testamenterade efter barn 1/4 carolin

25/7 Hans Olsson Tolvman test. Efter andra barnet 1/2 carolin

1/11 Per Jonasson i Alkkula 1/2 Carolin

Jöns Olsson Ojais hustru givit 1/2 Carolin

Per Perss Ojain givit 15 öre

2/12 Hendrik Erssons Heinos hustru Ingri i Tärendö gifvit 1 Carolin 1 | 28

18/12 Mickel Björnsson 1/2 Carolin

Juldagen: Erik Ersson Tolainen givit 15

Olof Olsson Huru givit 1 Carolin

Hans Olsson 12:mans hustru givit 1/2 Carolin

Jöns Olsson Ojain i Ruskola 1/2 Carolin

 

1706 utgifter

3/8 till Mickel Kohcoin för en färdig stol till …… 3 daler

 

1707 (ink)

1/1 Mickel Kohcois dotter Anna givit 1/2 Carolin

27/1 Ivar Andersson Sieppi nygift 24 öre

Erik Hindersson Tuoppa 24 öre

31/3 Mickel Ersson Keisu efter ett barn test. 30 öre

7/4 Hans Olsson Tolvman i Närki efter sitt litet bran text. 1/2 Carolin

24/4 Mickel Olsson Kärys 1/2 Carolin

28/4 Mickel Hindersson Kohcoin Testamenterat 1/2 Carolin

14/6 Jöns Olsson Kaisa 1/2 Carolin

12/7 Klemet Mickelss Kyrkvärd 1/2 Carolin

Hans Jonasson i Alkkula 1/4 Carolin

21/7 Erick Ersson Tyni för Sabbats brott 2 | 2

9/11 Per Persson Oja i Ruskola 1/4 Carolin

10/11 Per Hanssons Hu i Ruskola 15 öre

Juldagen: Mickel Mickelsson Kohcoin nygift 1 Carolin, item för brudpället 1 carolin

Mickel Ersson Varg 1 Carolin

Jöns Hindersson Cohcoin 1/2 Carolin

Carl Carlsson sexman i Haapakylä 1/2 Carolin

Hans Jonasson Rova förärt 1/2 Carolin

Jöns Ojais hu Anna 1/2 Carolin

24/12 Hans Hansson i Tärendö 1 [….] item ofrades 1 gråsk. . – 10

 

1707 (utg)

7/4 köpt klocksträng av Mickel Kohcoin för 1 1/2 Carolin

 

Källaren under Sacristie förfärdigat samt golvet förbättrat … Stockarne uti stapel och … taket,desse efterskrivne:

Klemet Kyrkvärd 6 dagar arbetat 4 daler, 12 öre

Henrik Karlsson i Haapakylä 3:12

Henrik Jönsson i Matarengi 3:12

Per Jöransson klockare 1 1/2 dag 1:16

Henrik Jönsson Matarengi 2:8

Per Hindersson Sexman 2:8

 

1708 (ink)

1/1 Simom Simonss i Haapakylä 1/2 Car

12/6 Clemet Kohcois Hu Marget 1 Carolin

Anna Nyrviä i Marjosaari 1/4 Carolin

24/6 Henrik Nyrviä i Marjosaari 1/4 Carolin

Änkan Brita Kyröi i Matarengi 1/4 Varolin

Olof Jönss Kohcoin efter sin Sal. Hust. Test 30 öre

1/11 Olof Erss i Haapakylä 1/4 Carolin

30/11 Johan Anderss i Varttosaari 1/2 Carolin

6/12 Mattz Clauson i Monioniska ofrade 10 st. gråskin 1 –

13/12 Samuel Krook för sabbatsbrott vid tinget 6 mark

item Hans Olss 12man bött 3 mark

Johan Persson i Ruskola [bötade] 1 mark

25/12 Mickel Olss i Ruskola gav 1/2 carolin

 

1709 (ink)

1/1 Simon Simonsson i Haapakylä 1/4 carolin

2/2 Hans Jonasson i Alkkula 1/4 Var

24/2 Mickel Kohcoin efter barn test. 30 öre

7/3 Henrik H. Hetta ½ Carolin gifvit – 30

28/3 Påhl Påhlsson i Tärendö gifvit ½ Carol. — 30

4/4 Simon Simonsson i Haapakylä nygift 30 öre

18/4 Karl Karlss i Haapakylä 15 öre

Jöns Olsson Ojain i Ruskola 15 öre

16/5 efter Sal. Hans Hansson i Pello testamenterat 1 carolin, item bårkläde 1/2 carolin

24/7 Karl Karlsson givit 1/2 carolin

12/9 för Carl Carlssons i Haapalylä grafställe 1 kista .. dören i kyrkan 4 mark, item testementerat efter fattigdom 1/2 carolin

29/9 Mickel Mickelsson i Kaulinranta 15 öre

25/11 Henrik Karlss iHaapakylä 15 öre

Mickel Ersson Varg i Juoksengi 15 öre

 

1710 (ink)

1/1 Simon Simonss i Haapakylä 15 öre

16/1 Test. Efter sal. Jöns Ojais hu i Ruskola 30 öre

Test. Efter sal. Mickel Ersson i Närki 30 öre

30/1 efter Henrik Hettas litet barn test. 15 öre

10/4 Jöran Jönsson Alkkula 15 öre

24/6 Jöns Immois hustru i Alkkula 18 öre

18/9 Thomas Jönssons Son i Monianiska för otijdig sängolag gifvit 3 Carol 5 | 20

1/11 Brita Ersdotter Tolain 15 öre

 

1710 utg

20/7 en anka … win av borgaren Samuel Olsson 50 daler

 

1711 (ink)

d. 19 Martii Henrick Nilss i Tärändö på sin hedersdag – 3

Juhl dag: Anders Jönson i Colare 1 | 28

[Juhl dag] Anders Olson ifrå Juckas jerfvi – 15

 

1712 (ink)

d. 4 julii [………] Pehr Person ifrå Kiengis – 30

 

1713 (ink)

d. 10 dito [Maj] Sold: Hind: Lodwijk [tecken?] 30

 

1718 (ink)

pigan Chirstin i Colare 1 –

d. 9 do [martii] Mickel Guttorms ifr Juckasj 24

d. 13 do [april] Joseph hind: ifr Juckasjärf _ 5 ½

Per Josephsons hust ibidem 1 _ 5 ½

Mickel Jöns hustru i Cloare ½ Carol. _ 5 ½

[…] 4 Nat. Chr. Matz Olsson(?) ifrån monoaniska för Brud pallet […] 24

 

Sammanställt av Erik Kuoksu 2007-2008