Böcker till försäljning

För att beställa böcker: skicka ett e-postmeddelande till: ekuoksu@hotmail.com

För att beställa CD-skivor: skicka ett e-postmeddelande till: libbe@kiruna.nu

OBSERVERA: Jag har svårt att hinna svara på e-postmeddelanden, så räkna med att det tar minst ett par veckor (oftast längre) innan du får svar på din förfrågan.

De flesta av dessa böcker kan också beställas från:  Lulu.com (länk till böckerna), vilket oftast går fortare.

 

BÖCKER

Omslag Titel Pris
(frakt tillkommer)
Utgivningsår
och upplaga
Innehåll
birkarlssl Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800(köp boken här)Tillägg och rättelser till boken (PDF-fil). Pris: 350 kr
2008
1:a upplagan.
276 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Övertorneå, Hietaniemi och Pajala socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800.Släkter: Samtliga kända birkarlssläkter från Övertorneå och Hietaniemi socknar. Vid köp av båda birkarlssläktböckerna ges rabatt på 100 kr.
nedertorne Birkarlssläkter från Nedre Tornedalen 1539-1800(köp boken här) Pris: 350 kr 2012
1:a upplagan
172 sidor, A4. Illustrerad med bomärken. En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Nedertorneå och Karl Gustavs socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800.Släkter: Samtliga kända birkarlssläkter från Övertorneå och Hietaniemi socknar. Vid köp av båda birkarlssläktböckerna ges rabatt på 100 kr.
Autio Autio och andra berättelser från Torne lappmark(köp boken här) Pris: 100 2011
1:a upplagan
170 sidor.För första gången är de skräcknoveller som Erik Kuoksu hittills har publicerat i olika tidskrifter samlade i en bok.s
nybyggare Nybyggarsläkter i Torne lappmark fram till år 1800 (köp boken här) Pris:
400 kr
2011
1:a upplagans
264 sidor, A4, illustrerad med bomärken och annat.En sammanställning av allt bevarat material i kyrkoarkiv, mantalslängder och domböcker som rör nybyggare i Torne lappmark (Jukkasjärvi, Karesuando, Enontekiö) fram till år 1800, samt uppgifter om släkternas ursprung innan de flyttade till lappmarken.Boken är i tabellform, släktvis ordnad.Släkter:
Aasa
Baas
Björnström
Eira
Elingius
Heinonen – Parakkavaara
Heiva
Hetta
Hoppari
Huru
Karesuandosläkten
Keinosuandosläkten
Keisari
Kemiläinen
Kihlanki
Kippoinen
Klockaren Lars Johanssons släkt
Klockarsläkten i Jukkasjärvi
Kuttainen
Kyrö, Enontekisgrenen
Kyrö, Jukkasjärvigrenen
Lainio
Lautakoski
Lodwijk – Kuoksu
Marakatt eller Marainen
Mats Johansson Kurravaaras släkt
Mikonheikki
Mukka – Kuoksu
Mämmi
Mämmi – Lainio
Mört
Niemi – Soppero
Niva Nykäinen
Närvä
Parakkavaara
Pirkkoi
Riska eller Idivuoma
Sagare
Samuel Jonsson Kuoksus släkt
Servio
Sirkka
Sonkamuotka
Stjernström
Stålnacke
Törnqvist
Ullatti
Vasara eller Kelottijärvi
Vuontisjärvi
Kyrö Birkarlen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här) Pris: 350 kr 2010
4:e upplagan.
208 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.Släktgrenar:
Se följande PDF-fil.
pello Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här) Pris: 250 kr
2007
1:a upplagan.
105 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.Släktgrenar:
Andreassen i Finlandsvig, Tranøy
Antti i Pello (+)
Barsk i Aareavaara (+)
Barsk i Juhonpieti (+)
Eliasson etc. i Lannavaara, N. Soppero Grape i Käyrivuopio
Hansen i Finlandsvig, Tranøy
Hansen i Ysteby, Lyngen
Husa i Kukkola, USA, etc.
Hynylä i Karungi
Inga el. Mäki i Juoksengi (+)
Isaksson etc.i Käyrivuopio
Johansson etc. i Kuoksu
Juuso el. Frankki i Kukkola (+)
Kankaanranta i Karungi (+?)

Karsikko i Övre Vojakkala (+)

Keisari el. Nykäinen i Lainio (+)
Keskikangas i Karungi, Junosuando m.fl.
Kleemo i Kuivakangas, Haapakylä (+)
Kohkoinen i Kuivakangas (+)
Kuoksu i Kuoksu
Kuoksu i Kurravaara
Kuoksu i Parakka (+)
Kurravaara i Kurravaara
Lahti i Kukkola, Pallakka
Lampa i Kainulasjärvi (+)
Lampa el. Mäkitalo i Kieksiäisvaara (+)
Lantto i Junosuando (+)
Larsson etc. i Kurravaara
Lenasson i Kurravaara
Mariassoni Salmi
Marttila i Turtola (+)
Merasjärvi i Kurravaara (+)
Mukka i Junosuando etc.
Mäki i Juoksengi, Hammerfest
Nulu i Torakankorva (Korva)
Nyström i Torneå (+)
Olli i Pello (+)
Pantzar i Turtola (+)
Pello i Pello (+)
Pello i Suensaari (+)
Poromaa i Junosuando (båda släkterna)
Risto i Karungi och Kukkola
Rovainen i Haapakylä (+)
Taaveniku i Juoksengi, Nikkala
Taavo el. Taaveniku i Juoksengi (+)
Toolainen i Juoksengi
Toolainen el. Kivirova i Juoksengi, Kiruna
Toolainen el. Ojanperä i Korpikylä
Toolainen el. Tiehaara i Juoksengi
Torneus i Jukkasjärvi, Paksuniemi, Kurravaara, Vivungi och Övre Soppero.
Ulkulahti i Kurravaara
Vanhapieti i Korpikylä (+)
Vanhatalo el. Merasniemi i Junosuando
Viinikka i Pello (+)
Vuopio i Pello (+)
Välimaa i Pello (+)
Vähä i Korpikylä (+)
Namn som antagits under 1900-talet:Byrsten
Fagerbäck
Ferneryd
Gingdal
Glimmerberg
Grusmark
Hyrén
Lindstedt
Perström
Rehnlund
Rehnstedt
Renstrand
Sannerström
Smedqvist
Tegebo
Tillstam
Umenius
Utvik

olkkuri

Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1920(köp boken här) Pris: 320 kr
2007
5:e upplagan.
130 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, porträtt återgivna som teckningar m.m.Släktgrenar:Aaro i Juhonpieti och Koivukylä
Ajo i Kainuunkylä (+)
Andersson i Lautakoski, Lappeasuando, Puoltikasvaara, Pauki, Koskullskulle och Puoltsa.
Anttila i Alamuonio
Aumaaho i Erkheikki
Enkvist i Junosuando
Eriksson i Neitisuando, Tjautjasjärvi och Merasjärvi
Erkki i Erkheikki, Kaunisvaara och Kihlanki
Erkko i Vittangi
Filipsson i Puoltikasvaara
Forsman i Nattavaara
Fredriksson i Keräntöjärvi, Lainio, Kuoksu, Vittangi, Junosuando och Peräjävaara
Gabrielsson Pekkari i Parakka
Hannu i Lovikka (+)
Harju i Korpikylä
Heikki i Pajala, Vivungi, Keräntöjärvi, Parkalompolo och Liviöjärvi
Henriksson i Parakka
Holma i Lautakoski, Kirnujärvi, Tärendö, Lovikka och Turtola
Jaako i Saittarova och Kolari
Jakobsson i Lainio och Vittangi
Johansson i Joikam (Sjungberget), Ängesån, Soutujärvi, Killingi, Lovikka, Kangos och Vittangi
Johansson Metto i Vettasjärvi
Johdet i Junosuando (+)
Jonasson i Saivorova
Kaasko i Kolari
Kalla i Saittarova
Karlsson i Peräjävaara
Kenttä i Tärendö
Keinosuandosläkten
Keloka i Saivorova
Keräntöjärvi Keräntöjärvi
Kettunen i Saittarova
Killerö i Moskojärvi
Killingi i Killingi
Koskenmaa i Soutujärvi
Kreku i Erkheikki
Kruukka i Junosuando
Kummu i Kukkola (+)
Kuoppala i Kangos
Kylmä i Norrkaitum och Moskojärvi
Kyöstäjä i Lovikka (+)
Laakso i Lovikka
Lahti i Lovikka, (+), Junosuando och Lainio
Lasu i Saittarova
Lautakoski i Lautakoski och Anttis
Lovikka i Kainuunkylä (+)
Lundström i Vittangi
Luspa i Kaalasjärvi
Luspaniemi i Kaalasjärvi
Lähdet i Nilivaara och Gällivare
Mattsson i Saittarova
Metto i Vettasjärvi
Mickelsson i Neitisuando, Saivorova och Killingi
Mikko i Kangos
Moskojärvi i Moskojärvi
Mäki i Juhonpieti
Niemi i Lovikka och Junosuando
Nikki i Vittangi
Nilimaa i Lovikka (+)
Nilsson i Purnuvaara och Vittangi
Niska i Juoksengi (+)
Olkkuri i Kainuunkylä (+)
Olla i Vittangi
Olofsson i Killingi
Olsson i Puoltikasvaara och Vittangi
Pajala i Pajala
Pantzare i Kardis
Parakkavaara i Parakka(+)
Perilä i Saittarova
Peräjävaara i Peräjävaara
Poijo i Gällivare
Pudas i Kangos
Rantatalo i Killingi
Rautio i Saittarova
Snäll i Erkheikki och Kiruna
Strand i Soutujärvi
Strömberg i Moskojärvi
Tervahauta i Killingi och Vittangi
Tuiski i Killingi
Tyni i Lovikka (+)
Uusitalo i Saittarova och Killingi
Välikangas i Juhonpieti
Välitalo i Saittarova
Välivaara i Saittarova, Gällivare och Kuoksu
Ylitalo i Saittarovas
Namn antagna under 1900-talet:
Alsund
Alteskog
Boklöv
Brandebo
Brädefors
Bäckhäll
Duvstig
Engbro
Esborg
Fjordell
Hagafors
Hagerlund
Holkvik
Lundebjörk
Parkberg
Reineström
Ryrland
Selblom
Storm
Strandgård
Åmalm
Örneving
Ösund
karinen Birkarlen Per Jönsson (Karinen) i Armassaari och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här)
Pris: 175 kr
2007
1:a upplagan.
55 sidor, A4. Illustrerad med bomärken och ett porträtt av Johan Raattamaa.Släktgrenar:
Anundi i Vitsaniemi (+)
Davidson i Kettle River, Minnesota
Ekorn i Torneå (+)
Hirvasvuopio i Enontekiö
Jatko i Kuttainen och Kautokeino
Karinen i Armassaari (+)
Karinen i finska Kuivakangas
Karinen el. Puodinen i Puostijärvi
Korva i Nikkala och Keräsjoki
Kuttainen i Kuttainen
Nikulas i Armasjärvi
Oravainen i Nedre Vojakkala (+)
Pahajoki i Palojoensuu
Pappila i Kelottijärvi och Markkina
Parpa i Vitsaniemi
Pounu i Kuttainen och Sudjavaara
Raattamaa i Kuttainen, Kummavuopio, Saivuomuotka och Idivuoma
Simu i Malmberget och Koutujärvi
Syväjärvi i Palojoensuu
Töyrä i Kuttainen och Nuulanki
Virkkula i Norra Ijo
Vuopionperä i Palojoensuu
Välitalo i Karesuando
Namn antagna på 1900-talet:
Bertgren
Bågesund
Dagfjäll
Siggemo
Tuveberg
Tuvehed
junosuando Familjeregister för Junosuando 1637-1935(köp boken här) Pris: 120 kr. 2012
1:a upplagan
71 sidor, A4. Illustrerad med bomärken. Innehåller alla familjer som har bott i Junosuando fram till 1935.Släkter:
Alskog
Fors
Fredriksson (Lautakoski)
Gustafsson
Johanssons
Johdet
Kangas
Karkea
Katajamaas
Keskikangas

Kruukka
Lahtis
Lantto
Lasu
Merasniemi
Mukka
Niemi
Poromaa
Rantaruikkas
Rantatalo
Rova
Ruotimaa
Seppälä
Ståhl
Sundberg
Vanhatalos
servio Släkterna Servio och Thun(köp boken här) Pris: 100 kr. 2012
1:a upplagan
40 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar (Servio):
Aas rea och Aareavaara i Aareavaara
Eliasson i Parakka
Hannu i Kääntjärvi, Nuortikon och Purnuvaara
Hansson i Kääntöjärvi
Isaksson i Markitta
Johansson i Kääntöjärvi, Vettasjärvi och Junosuando
Kääntöjärvi i Kääntöjärvi
Olofsson i Kääntöjärvi
Purnuvaara i Purnuvaara
Servio i Masugnsbyn, Kääntöjörvi och Jukkasjärvi
Ylitörmä i Vettasjärvi
Pirtti i Markitta och Purnuvaara
dokument Dokumentsamling för Kuoksusläkten och Lassinpaikka(köp boken här) Pris: 90 kr. 2012
1:a upplagan
94 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, fotografier etc.Avskrifter av handlingar i privat och offentlig ägo rörande Kuoksusläkten och Lassinpaikka gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2). Innehåller också en utredning av Kuoksusläktens kuoksugren (som idag bär namnen Johansson, Isaksson, Pettersson, Grusmark och Kuoksu).
björnström Släkten Björnström från Uleåborg(köp boken här) 80 kr. 2012
1:a upplagan
32 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar: Björnström i Uleåborg, Nedertorneå, Masugnsbyn, Tornefors, Övre Soppero, Käymäjärvi.
Orava och Mattila i Salo socken
lasu Släkten Lasu från Junosuando(köp boken här) Pris: 100 kr. 2012
1:a upplagan
33 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar:
Johdet i Junosuando
Larsson i Vittangi
Lasu i Junosuando, Vittangi, Kuoksu, Vivungi och Saittarova
Pahtajärvi i Pathtajärvi, Pajala, Erkheikki och Ruokojärvi
Pettersson i Lahnasuando, Limingojärvi
Seppala i USA
Seppälä i Lyngen
Sörensen i Lenvik
Namn antagna på 1900-talet:
Brandebo
Järdeholm
Järdelund
Linghall
Ranner
Sydberg
samesl Anteckningar om samesläkter i Jukkasjärvi och Karesuando innan kyrkobokföringen(köp boken här) Pris: 200 kr  2007
2:a upplagan.
97 sidor, kvartoformat. Detta arbete är ett första försök att reda ut samtliga nu levande samesläkters i Jukkasjärvi och Karesuando socknar släktförhållanden innan kyrkobokföringen, det vill säga för Jukkasjärvi sockens räkning innan 1720-talet, och för Karesuando sockens räkning innan 1700-talets början.
Arbetet bygger huvudsakligen på en systematisk genomgång av skattelängderna för Torne lappmark — ett arbete jag påbörjade 1998 och avslutade 2004, samt i någon mån på domböckerna. Arbetet är uppställt släktvis och omfattar ungefärligen tiden 1550-1750. I arbetet finns hänvisningar till lättillgängliga standardverk som August Ljungs familjeregister och Johannes Marainens ”Karesuando samesläkter”. Genom att använda mitt arbete i släktforskningen vid sidan om dessa arbeten (vars bortre tidsgräns är ca. 1700) kan man föra större delen av samtliga nu levande samesläkter (och större delen av de släkter som dog ut på 1800-talet) ytterligare ett par generationer tillbaka, det vill säga till 1600-talets andra hälft eller ännu längre.
lainio Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930(köp boken här) Pris: 200 kr  2008
2:a upplagan.
79 sidor. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar:
Airijoensuu i Kitkiöjärvi
Airijoki i Huukki
Alanentalo i Ylinenjärvi
Alapää i Lainio
Altin i Jukkasjärvi (+1900-t)
Autio i Erkheikki
Elingius i Lainio (+1918)
Flygare i Masugnsbyn (yngre släkten)
Hansson i Jukkasjärvi
Hannu i Ohtanajärvi
Harju i Kaunisvaara och Pajala
Hietaniemi i Koivukylä
Huukki i Huukki (yngre släkten +1800-t)
Jonasson i Jukkasjärvi
Kangoinen (Juuso) i Kangos och Junosuando
Kariniemi i Lainio (+1857)
Keräntö i Keräntöjärvi (+1800-t)
Kleemo i Lainio
Kostet i Huukki (+1800-t?)
Krunniniva i Övre Tengeliö (+1800-t)
Lahti i Sattajärvi
Lainio i Lainio, Alta, Jukkasjärvi, Karesuando, Oksajärvi, Parkajoki, Svappavaara, Tornefors och Vivungi, Lantto i Kangos och Lainio
Lehto i Haapakylä, Kuivakangas, Matarengi Mukkajärvi och Ylinenjärvi
Lindberg i Kainulasjärvi, Pempelijärvi och Äijävaara
Maaherra i Kuivakangas, Hangasjärvi och Lovikka (+1900-t?)

Maijanen i Kainuunkylä (utflyttad till Norge på 1800-t).
Martti i Tornefors
Mickelsson i Jukkasjärvi
Mikko i Kangos
Naapuri i Pempelijärvi (+)
Niku i Lainio och Masugnsbyn
Olla i Lainio
Pappila i Jukkasjärvi
Pessa i Övre Tengeliö (+1769)
Piekkola i Matarengi och Niemis (+1800-t?)
Poikkijärvi i Jukkasjärvi
Ranta i Jukkasjärvi (+1887)
Rantatalo i Jukkasjärvi (+1936)
Rantasaatio i Övre Soppero (+1857)
Rentola i Jukkasjärvi (+1912)
Rova i Lainio och Kitkiöjärvi
Ruokojärvi i Ruokojärvi (+1800-t)
Sammeli i Päkkilä och Vitsaniemi
Sandman i Säivis och Keräsjänkä.
Sanman i Kistrand, Norge.
Spjut i Junosuando (+1789)
Tarha i Lainio
Temmingi i Lainio (+1923)
Töyrä i Lautakoski och Saittarova
Uusitalo i Kaunisvaara
Vanhatalo i Ruokojärvi och Ylinenjärvi
Välivaara i Sattajärvi (+1800-t)
Ylinenjärvi i Ylinenjärvi och Kannusjärvi
Ylinentalo i Ylinenjärvi.
Öquist i Finland (general Harald Öquists släkt)
klockarsl Släkterna Lindmark, Häggroth och Fjellborg från Jukkasjärvi(köp boken här) Pris: 100 kr  2008
2:a upplagan
35 sidor. Illustrerad med bomärken och namnteckningar.En utredning av klockaren Henrik Matsson Kemiläinens (*1700, +1765/66) i Jukkasjärvi släkt. Hans sonsöner antog på 1790-talet namnen Lindmark (Svappavaara, Parakka, Piilijärvi, Jukkasjärvi), Häggroth (Jukkasjärvi) och Fjellborg (Jukkasjärvi, Övre Soppero, Övre Kalix älvdal, Saivomuotka).
jukkas Familjeregister för Jukkasjärvi kyrkoby 1690-1930 Pris: 150 kr
2006
2:a upplagan
148 sidor, kvartoformat. Illustrerad med faksimiler av bomärken och namnteckningar.

OBSERVERA: Jag har svårt att hinna svara på epostmeddelanden, så räkna med att det tar minst ett par veckor innan du får svar på din förfrågan.

 

CD-SKIVOR

CD-skivorna innehåller valda äldre arbeten, såväl tidigare publicerade, som opublicerade. Filerna är sparade i Microsoft word-, RTF-, eller html-format. Den är producerad på PC, men RTF- och html-filerna bör även kunna användas på Macintosh (om inte, har köparen naturligtvis rätt att upphäva köpet). För att kunna utnyttja alla filer måste din dator ha: Windows (för PC), Microsoft Word, samt Internet explorer eller annan internetläsare.

Då CD-R formatet har visat sig vara mindre stabilt än man tidigare trott, och har begränsad livslängd, har dessa CD-skivor 5 års garanti. Garantin innefattar: a) Bränningsfel, b) Informationsförlust eller oläsbarhet som uppkommit genom skivans åldrande. Garantin innebär att den felaktiga skivan kostnadsfritt ersätts med en ny. Kontakta mig på ekuoksu@hotmail.com för ytterligare detaljer.

Titel Pris inkl. frakt Innehåll
Valda arbeten
2001-2003
500 kr. 1. ”Familjeregister för Pajala, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen fram till 1760″ (2003)2. ”Släkten Fors från Tornefors 1681-1935″ (2002 års upplaga)3. ”Släkten Kuoksu 1539-1930″ (2002)
• Kommentar: Teorierna om Lars Larsson Kuoksus ursprung är föråldrade. Se boken: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930”.
4. ”Släkterna Mukka och Lasu i Junosuando” (2003)
• Kommentar: Mukka-delen av arbetet är föråldrad, se boken: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930”.
5. ”Släkten Nykäinen 1637-1930″ (2002)6. ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1485-1925″ (2003 års utökade upplaga)
• Kommentar: Arbetet är föråldrat. Se boken: ”Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1920”.

7. ”Kanske var Heikki ättling till Stalo”, C-uppsats i etnologi (2002).

8. Ättlingar till Lasse Pajanen i Pajala (2003) Opublicerat manuskript. Innehåller uppgifter om släktgrenarna Pajanen, Pajala, Lauri, Lassi, Mikko, Heikki, Pellikka, Välimaa, Vänkkö, Mettävainio, Niva, Vuopio, Björntand, Harju och Uusitalo i Pajala, Iivari, Pääkkö, Rova och Jussi i Sieppijärvi, Pantzare i Kardis, Auoja i Jarhois, Pellikka, Tiensuu, Lappeaniemi, Lappea, Lapinniemi, Lompolonsuu, Lompolo och Björntand i Kolari, Ruokojärvi i Ruokojärvi, Kihlanki i Kihlanki, Soutukorva och Niva i Alamuonio, Uusitalo i Sattajärvi, Mämmilä i Turtola, Eero, Lahti, Enbuska, Törngren och Vaara i Pello, Niva, Olli, Lantto, Rovaniemi, Mukka, Mäkitalo och Vanhainen i Tärendö, Kitkiöjärvi, Kuoppa och Alatalo i Kitkiöjärvi, Muonionalusta i Muonionalusta, Stormlod i Muonionniska, Kassa i Kassa, Tjäder i Lovikka, Tärendö, Saittajärvi, Ylikodanmännikkö, Kitkiöjoki och Ruutti, Oja i Juoksengi, Enbuske i Rantajärvi, Alatalo, Kolare och Marjavaara i Kieksiäisvaara, Keskitalo i Merasjärvi, Niva, Pietu, Nilimaa och Tuoremaa i Karesuando, Erkki och Erkheikki i Erkheikki, Kangas och Vuopio i Kaulinranta, Vuopio i Kuivakangas, Heikki i Marjosaari, Dunderberg i Ruskola, Kalliainen i Niemis, Kemheikki i Nedre Raumo, Hokana i Laivaniemi, Honkuri i Övre Tengeliö, Pessa i Pessalompolo och Vittangijärvi, Lantto i Junosuando och Masugnsbyn, Kuusiniemi i Ylinenjärvi, Aidanpää i Kuivakangas, Ohtanajärvi i Ohtanajärvi och Suaninki, Lahti, Aro, Mettävainio, Mäki och Sandfält i Kaunisvaara. De släktgrenar som är bosatta på svenska sidan av älven är utredda fram till ca. 1930, de som är bosatta på finska sidan fram till ca. 1850.

9. Antavla för Erik och Anna Kuoksu (2003).
• Föråldrad. Se: http://johannaocherik.se/slakt.htm

10. Släkten Kätkäsuando (2003)

11. Släkten Lampa från Kieksiäisvaara (2003).
• Kommentar: Delvis föråldrad. Se boken: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930”.

12. Olli-grenen av släken Poika från Turtola (2002)
• Kommentar: Delvis föråldrad. Se boken: ”Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800”, för nya rön om släktens äldsta led.

13. Släkterna Poromaa i Junosuando (2002)
• Kommentar: Delvis föråldrad. Se boken: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930”.

14. Släkten Hyvärinen-Similä (2002)

15. Illustrerad vapenbok för Norrbotten och Lappland (2001)
• Kommentar: Delvis föråldrad. Se boken: ”Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930”.

Genealogiska arbeten
2003-2005
500 kr. 1. Släkten Bergström i Masugnsbyn, Merasjärvi, Kengis, Korpilombolo och Haparanda. Utredningen innehåller även en teori om stamfadern, värmlänningen, Olof Eriksson Bergstöms ursprung.6 sidor (format: word, RTF, html).2. Erik Tomasson Mämmis i Lainio släkt. Släktgrenar: Mämmi i Lainio, Lainio i Lainio, Soppero i Soppero, Kurvander i Pajala, Sieppijärvi, Auvaoja, Kardis, Lainio och Kolari, Jysky i Pajala, Kassa och Tiensuu i Kassa, Måna i Kolari, Joensuu i Kolari. 10 sidor (format: word, RTF, html). Med bomärken.3. Rättelser till ”Familjeregister för Pajala, Kengis bruk och Torne lappmarks nybyggen fram till 1760″ (format: html).4. Släkten Keisari från Vettasjärvi. 8 sidor (format: word, RTF). Med ett faksimil..5. Släkten Kemiläinen från Lainio. Innehåller bl.a. nya rön om släkten Kemis i Svappavaara ursprung, vilket har visat sig vara ett helt annat än vad de flesta tidigare antagit. Släktgrenar: Kemiläinen i Lainio, Rautusvuoma, Talma och Sevujärvi, Kemi i Svappavaara, Johansson i Sevujärvi. 8 sidor (format: word, RTF, html). Med bomärken.6. Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930. Den första fullständiga utredningen av de släkter som härstammar från byn Lainios grundare. Innehåller många nya forskningsresultat. Släktgrenar: Airijoensuu i Kitkiöjärvi, Airijoki i Huukki, Alanentalo i Ylinenjärvi, Alapää i Lainio, Autio i Erkheikki, Elingius i Lainio, Flygare i Masugnsbyn, Hansson i Jukkasjärvi, Hannu i Ohtanajärvi, Harju i Kaunisvaara och Pajala, Hietaniemi i Koivukylä, Huukki i Huukki, Jonasson i Jukkasjärvi, Kangoinen (Juuso) i Kangos och Junosuando, Kariniemi i Lainio, Keräntö i Keräntöjärvi, Kleemo i Lainio, Kostet i Huukki, Krunniniva i Övre Tengeliö, Lahti i Sattajärvi, Lainio i Lainio, Alta, Jukkasjärvi, Karesuando, Oksajärvi, Parkajoki, Svappavaara, Tornefors och Vivungi, Lantto i Kangos och Lainio, Lehto i Haapakylä, Kuivakangas, Matarengi, Mukkajärvi och Ylinenjärvi, Lindberg i Kainulasjärvi, Pempelijärvi och Äijävaara, Martti i Tornefors, Mickelsson i Jukkasjärvi, Mikko i Kangos, Niku i Lainio och Masugnsbyn, Nykäinen i Lainio, Olla i Lainio, Pappila i Jukkasjärvi, Pessa i Övre Tengeliö, Piekkola i Matarengi och Niemis, Poikkijärvi i Jukkasjärvi, Ranta i Jukkasjärvi, Rantatalo i Jukkasjärvi, Rantasaatio i Övre Soppero, Rentola i Jukkasjärvi, Rova i Lainio, Ruokojärvi i Ruokojärvi, Sammeli i Päkkilä och Vitsaniemi, Spjut i Junosuando, Tarha i Lainio, Temmingi i Lainio, Töyrä i Lautakoski och Saittarova, Uusitalo i Kaunisvaara, Vanhatalo i Ruokojärvi och Ylinenjärvi, Välivaara i Sattajärvi, Ylinenjärvi i Ylinenjärvi och Kannusjärvi, Ylinentalo i Ylinenjärvi. 59 sidor (format: word, RTF, html). Med bomärken.
• Kommentar: Boken ”Släkterna Lindmark, Häggroth och Fjellborg från Jukkasjärvi
” är den andra upplagan av detta arbete.

7. Klockarsläkten i Jukkasjärvi 1694-1930. Släktgrenar: Kemiläinen, Kemill och Kemi i Jukkasjärvi, Fjellborg (Fjällborg) i Jukkasjärvi, Jänkänalusta, Kaalasjärvi, Kaalasluspa, Kalixfors, Kiruna, Puoltsa, Saivomuotka, Saivorova och Övre Soppero, Häggroth i Jukkasjärvi, Lindmark i Jukkasjärvi, Kiruna, Kääntöjärvi, Parakka, Piilijärvi och Svappavaara. 28 sidor (format: word, RTF, html).Med bomärken.
• Kommentar: Boken ”Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930
” är den andra upplagan av detta arbete.

8. Benjaminsgården i Vittangi, Historia och dokument.(format: word, RTF, html).

9. Byn Kuoksus historia (format: html).

10. Släkten Mikonheikki (1684-1866). Släktgrenar: Mikonheikki i Parakka, Parakka i Parakka, Kengis, Muonio och Bastuviken, Stormlod i Pajala, Parakkavaara i Alamuonio, Kotakorva i Alamuonio. 5 sidor (format: word, RTF, html).

11. Isak Perälä och hans släkt. Antavla för Isak Isaksson Perälä, som inkom till Jukkasjärvi från Kemijärvi 1845, samt en utredning av hans ättlingar i tre led. Släkter: Perälä och Jonasson i Jukkasjärvi, Johansson (Grusmark, Pettersson, Kuoksu) i Kuoksu, Jaako, Perälä och Vaara i Matojärvi. 4 sidor (format: word, RTF, html).

12. Släkten Poidnak – Rautio – Snällfot – Ylikodanmännikö. Behandlar en huvudsakligen i Pajala och Tärendö socknar bosatt gren av samesläkten Poidnak. Släktgrenar: Poidnak i Siggevaara, Rautusvuoma och Pajala, Snällfot i Junosuando, Ibestad och Silkkimuotka, Rautio i Tärendö och Masugnsbyn, Ylikodanmännikkö i Ylikodanmännikkö. 5 sidor (format: word, RTF, html). Med ett bomärke.

13. Den äldre släkten Vanhainen i Erkheikki (1708-1849). Behandlar släktens korta historia och innehåller teorier om släktens ursprung. Släktgrenar: Snällfot, Snäll, Vanhainen och Maannenä i Erkheikki, Kaasko i Kolari, Purainen i Pello. 2 sidor (format: word, RTF, html).

14.Släkten Wikström från Tornefors 1770-1930. Släktgrenar: Ruokojärvi i Saittajärvi, Wikström i Saittajärvi, Kaunisvaara, Tärendö, Lovikka och Masugnsbyn. 2 sidor (format: word, RTF, html).

15. Tornedalssläkten Kyrö och dess förgreningar 1500-1930, tredje, och fullständigt reviderade upplagan Illustrerad med porträtt, bomärken m.mr. Släktern Kyrö är antagligen den största nu levande tornedalssläkten; med alla dess grenar i Torndedalen, svenska och finska Lappland, samt Nordnorge torde den ha flera tusen nu levande släktmedlemmar; ättlingarna på morssidan till släkten torde kunna räknas i tiotusental. I denna tredje upplaga, som omfattar 731 familjer, har många nya släktgrenar lagts till, och många irriterande fel som funnits i de tidigare upplagorna rättats till.
Släktgrenar: Kyrö i Vuono, Päkkilä, Alkkula, Pello, Vittangi, Enare, Ivalo, Jukkasjärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Sattajärvi, Sodankylä, Soutujärvi, Korpilombolo, Utsjoki, Vuontisjärvi, samt Ala- och Ylikyrö; Alainentalo i Kangos, Alatalo i Kittilä, Arneng i Skervöy, Antto i Kittilä, Auvakko i Auvakko, Barsk i Pello, Eero i Pello, Fjällberg i Vuortnavuoma, Haarala i Sattajärvi, Hannunjussa i Jukkasjärvi, Hansi i Vittangi, Hedhult i Jukkasjärvi, Hedlin i Vittangi, Helsing i Kengis, Hetta i Hetta, Hannu i Ohtanajärvi, Hietala i Kittilä, Jokela i Köngäs, Jokijalka i Kolari, Jussi i Ylikodanmännikkö, Kallo i Kittilä, Kaltio i Sattajärvi, Kangas i Kolari, Kaukonen i Kaukonen, Kaula i Turtola, Keppo, Kero, Kerässieppi, Keskitalo i Ruokojärvi, Kieri i Kukkola, Kiviniemi i Enare, Koberg i Sattavaara, Kurtakko i Kurtakko, Kyrre i Nesseby, Könkäänniska i Kittilä, Lahti i Liviöjärvi, Pello och Vittangi, Lehmivaara i Sattajärvi, Lehtikangas i Korpikylä, Lehto i Moskojärvi, Liviöjärvi i Liviöjärvi, Lompolo i Kittilä, Luosujärvi i Kolari, Lovikka i Kainuunkylä, Maranen i Sudjavaara och USA, Marjeta i Taroniemi, Martti i Lainio, Mattila i Pello, Mikkola i Enare och Kittilä, Muotka i Vittangi, Mäkikaltio i Sattajärvi, Mäkikyrö i Pello, Mäkitalo i Kangos och Vittangi, Männikkö i Männikkö, Männistö i Vittangi, Niemelä i Enare, Niemi i Pajala, Nikukka i Vittangi, Noreng i Naveteidet, Olkkuri i Kainuunkylä, Olli i Rovaniemi, Paksuniemi i Kittilä och i Jukkasjärvi, Palokangas i Ivalo, Palovaara i Kolari, Pekka i Kainuunkylä, Pietainen i Koivulylä, Pohjanen i Jukkasjärvi, Pokki i Kurravaara, Ponka i Kainuunkylä, Pudas i Kittilä, Puiminen i Jukkasjärvi, Pääkkölä i Kittilä, Raattamaa i Karesuando socken och Norge, Ranta i Kaukonen, Rantakyrö i Pello, Rosenberg i Rudna, Rova i Sieppijärvi, Ruotsala i Kittilä, Sankoski i Aapajoki, Satta i Sattajärvi och Sieppijärvi, Saukkooja och Saukko i Pello, Sikkola i Kittila, Sirkka i Kittilä, Stöckel i Kurravaara, Svart i Pajala, Tolppi i Alkkula, Torneus i Soppero, Törmä i Teurajärvi, Uusitalo i Vittangi, Vaara i Aapua och Pirttiniemi, Vaaranperä i Sattajärvi, Vivungi i Vivungi, Vuollo i Alamuonio, Välimaa i Pello, Välitalo i Kittilä och Vittangi, Ylinenpää i Jukkasjärvi, Ylitalo i Soppero, Ylipää i Skaulo och Ylläsjärvi i Ylläsjärvi.

”Nyupptäckta” släktgrenar: Saukooja (Saukko) i Pello, Pessalompolo i Övre Tengeliö, Stenberg i Poimis, Forsnäs och Orjasjärvi, Skomakare i Kompelusvaara, Lantto och Kangas i Junosuando, Lindgren i Ofoten, Kaisko i Kolari och Lyngen, Luosujärvi i Rovaniemi, Kurtakko i Kurtakko, Tapojärvi i Tapojärvi, Merasjärvi i Merajsärvi (Muonionalusta), Tolppi i Alkkula, Hannukainen i Kuivakangas, Siekasjärvi i Siekasjärvi, Kangas i Kirnujärvi, Niemi i Soukolojärvi, Korpi i Matarengi, Tepasto i Kyrö, Kittilä, Leppäjärvi i Leppäjärvi.

ca. 220 sidor (format: word, RTF).

16. Den äldre släkten Flygare från Masugnsbyn. Släktgrenar: Flygare i Masugnsbyn, Lovikka och Torneå. 2 sidor (format: word, RTF).