Böcker till försäljning

För att beställa böcker: skicka ett e-postmeddelande till: ekuoksu@hotmail.com

OBSERVERA: Jag har svårt att hinna svara på e-postmeddelanden, så räkna med att det tar minst ett par veckor (oftast längre) innan du får svar på din förfrågan.

De flesta av dessa böcker kan också beställas från:  Lulu.com (länk till böckerna), vilket oftast går fortare.

 

BÖCKER

Omslag Titel Pris
(frakt tillkommer)
Utgivningsår
och upplaga
Innehåll
birkarlssl Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800(köp boken här)Tillägg och rättelser till boken (PDF-fil). Pris: 350 kr
2008
1:a upplagan.
276 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Övertorneå, Hietaniemi och Pajala socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800.Släkter: Samtliga kända birkarlssläkter från Övertorneå och Hietaniemi socknar. Vid köp av båda birkarlssläktböckerna ges rabatt på 100 kr.
nedertorne Birkarlssläkter från Nedre Tornedalen 1539-1800(köp boken här) Pris: 350 kr 2012
1:a upplagan
172 sidor, A4. Illustrerad med bomärken. En släkt- och personhistorisk utredning av alla kända birkarlssläkter med ursprung i Nedertorneå och Karl Gustavs socknar. Släktutredningarna sträcker sig från äldsta tid (1539) fram till år 1800.Släkter: Samtliga kända birkarlssläkter från Övertorneå och Hietaniemi socknar. Vid köp av båda birkarlssläktböckerna ges rabatt på 100 kr.
Autio Autio och andra berättelser från Torne lappmark(köp boken här) Pris: 100 2011
1:a upplagan
170 sidor.För första gången är de skräcknoveller som Erik Kuoksu hittills har publicerat i olika tidskrifter samlade i en bok.s
nybyggare Nybyggarsläkter i Torne lappmark fram till år 1800 (köp boken här) Pris:
400 kr
2011
1:a upplagans
264 sidor, A4, illustrerad med bomärken och annat.En sammanställning av allt bevarat material i kyrkoarkiv, mantalslängder och domböcker som rör nybyggare i Torne lappmark (Jukkasjärvi, Karesuando, Enontekiö) fram till år 1800, samt uppgifter om släkternas ursprung innan de flyttade till lappmarken.Boken är i tabellform, släktvis ordnad.Släkter:
Aasa
Baas
Björnström
Eira
Elingius
Heinonen – Parakkavaara
Heiva
Hetta
Hoppari
Huru
Karesuandosläkten
Keinosuandosläkten
Keisari
Kemiläinen
Kihlanki
Kippoinen
Klockaren Lars Johanssons släkt
Klockarsläkten i Jukkasjärvi
Kuttainen
Kyrö, Enontekisgrenen
Kyrö, Jukkasjärvigrenen
Lainio
Lautakoski
Lodwijk – Kuoksu
Marakatt eller Marainen
Mats Johansson Kurravaaras släkt
Mikonheikki
Mukka – Kuoksu
Mämmi
Mämmi – Lainio
Mört
Niemi – Soppero
Niva Nykäinen
Närvä
Parakkavaara
Pirkkoi
Riska eller Idivuoma
Sagare
Samuel Jonsson Kuoksus släkt
Servio
Sirkka
Sonkamuotka
Stjernström
Stålnacke
Törnqvist
Ullatti
Vasara eller Kelottijärvi
Vuontisjärvi
Kyrö Birkarlen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här) Pris: 350 kr 2010
4:e upplagan.
208 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.Släktgrenar:
Se följande PDF-fil.
pello Birkarlen Henrik Staffansson (Pello) i Pello och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här) Pris: 250 kr
2007
1:a upplagan.
105 sidor, A4. Illustrerad med faksimiler av bomärken, porträtt m.m.Släktgrenar:
Andreassen i Finlandsvig, Tranøy
Antti i Pello (+)
Barsk i Aareavaara (+)
Barsk i Juhonpieti (+)
Eliasson etc. i Lannavaara, N. Soppero Grape i Käyrivuopio
Hansen i Finlandsvig, Tranøy
Hansen i Ysteby, Lyngen
Husa i Kukkola, USA, etc.
Hynylä i Karungi
Inga el. Mäki i Juoksengi (+)
Isaksson etc.i Käyrivuopio
Johansson etc. i Kuoksu
Juuso el. Frankki i Kukkola (+)
Kankaanranta i Karungi (+?)

Karsikko i Övre Vojakkala (+)

Keisari el. Nykäinen i Lainio (+)
Keskikangas i Karungi, Junosuando m.fl.
Kleemo i Kuivakangas, Haapakylä (+)
Kohkoinen i Kuivakangas (+)
Kuoksu i Kuoksu
Kuoksu i Kurravaara
Kuoksu i Parakka (+)
Kurravaara i Kurravaara
Lahti i Kukkola, Pallakka
Lampa i Kainulasjärvi (+)
Lampa el. Mäkitalo i Kieksiäisvaara (+)
Lantto i Junosuando (+)
Larsson etc. i Kurravaara
Lenasson i Kurravaara
Mariassoni Salmi
Marttila i Turtola (+)
Merasjärvi i Kurravaara (+)
Mukka i Junosuando etc.
Mäki i Juoksengi, Hammerfest
Nulu i Torakankorva (Korva)
Nyström i Torneå (+)
Olli i Pello (+)
Pantzar i Turtola (+)
Pello i Pello (+)
Pello i Suensaari (+)
Poromaa i Junosuando (båda släkterna)
Risto i Karungi och Kukkola
Rovainen i Haapakylä (+)
Taaveniku i Juoksengi, Nikkala
Taavo el. Taaveniku i Juoksengi (+)
Toolainen i Juoksengi
Toolainen el. Kivirova i Juoksengi, Kiruna
Toolainen el. Ojanperä i Korpikylä
Toolainen el. Tiehaara i Juoksengi
Torneus i Jukkasjärvi, Paksuniemi, Kurravaara, Vivungi och Övre Soppero.
Ulkulahti i Kurravaara
Vanhapieti i Korpikylä (+)
Vanhatalo el. Merasniemi i Junosuando
Viinikka i Pello (+)
Vuopio i Pello (+)
Välimaa i Pello (+)
Vähä i Korpikylä (+)
Namn som antagits under 1900-talet:Byrsten
Fagerbäck
Ferneryd
Gingdal
Glimmerberg
Grusmark
Hyrén
Lindstedt
Perström
Rehnlund
Rehnstedt
Renstrand
Sannerström
Smedqvist
Tegebo
Tillstam
Umenius
Utvik

olkkuri

Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1539-1920(köp boken här) Pris: 320 kr
2007
5:e upplagan.
130 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, porträtt återgivna som teckningar m.m.Släktgrenar:Aaro i Juhonpieti och Koivukylä
Ajo i Kainuunkylä (+)
Andersson i Lautakoski, Lappeasuando, Puoltikasvaara, Pauki, Koskullskulle och Puoltsa.
Anttila i Alamuonio
Aumaaho i Erkheikki
Enkvist i Junosuando
Eriksson i Neitisuando, Tjautjasjärvi och Merasjärvi
Erkki i Erkheikki, Kaunisvaara och Kihlanki
Erkko i Vittangi
Filipsson i Puoltikasvaara
Forsman i Nattavaara
Fredriksson i Keräntöjärvi, Lainio, Kuoksu, Vittangi, Junosuando och Peräjävaara
Gabrielsson Pekkari i Parakka
Hannu i Lovikka (+)
Harju i Korpikylä
Heikki i Pajala, Vivungi, Keräntöjärvi, Parkalompolo och Liviöjärvi
Henriksson i Parakka
Holma i Lautakoski, Kirnujärvi, Tärendö, Lovikka och Turtola
Jaako i Saittarova och Kolari
Jakobsson i Lainio och Vittangi
Johansson i Joikam (Sjungberget), Ängesån, Soutujärvi, Killingi, Lovikka, Kangos och Vittangi
Johansson Metto i Vettasjärvi
Johdet i Junosuando (+)
Jonasson i Saivorova
Kaasko i Kolari
Kalla i Saittarova
Karlsson i Peräjävaara
Kenttä i Tärendö
Keinosuandosläkten
Keloka i Saivorova
Keräntöjärvi Keräntöjärvi
Kettunen i Saittarova
Killerö i Moskojärvi
Killingi i Killingi
Koskenmaa i Soutujärvi
Kreku i Erkheikki
Kruukka i Junosuando
Kummu i Kukkola (+)
Kuoppala i Kangos
Kylmä i Norrkaitum och Moskojärvi
Kyöstäjä i Lovikka (+)
Laakso i Lovikka
Lahti i Lovikka, (+), Junosuando och Lainio
Lasu i Saittarova
Lautakoski i Lautakoski och Anttis
Lovikka i Kainuunkylä (+)
Lundström i Vittangi
Luspa i Kaalasjärvi
Luspaniemi i Kaalasjärvi
Lähdet i Nilivaara och Gällivare
Mattsson i Saittarova
Metto i Vettasjärvi
Mickelsson i Neitisuando, Saivorova och Killingi
Mikko i Kangos
Moskojärvi i Moskojärvi
Mäki i Juhonpieti
Niemi i Lovikka och Junosuando
Nikki i Vittangi
Nilimaa i Lovikka (+)
Nilsson i Purnuvaara och Vittangi
Niska i Juoksengi (+)
Olkkuri i Kainuunkylä (+)
Olla i Vittangi
Olofsson i Killingi
Olsson i Puoltikasvaara och Vittangi
Pajala i Pajala
Pantzare i Kardis
Parakkavaara i Parakka(+)
Perilä i Saittarova
Peräjävaara i Peräjävaara
Poijo i Gällivare
Pudas i Kangos
Rantatalo i Killingi
Rautio i Saittarova
Snäll i Erkheikki och Kiruna
Strand i Soutujärvi
Strömberg i Moskojärvi
Tervahauta i Killingi och Vittangi
Tuiski i Killingi
Tyni i Lovikka (+)
Uusitalo i Saittarova och Killingi
Välikangas i Juhonpieti
Välitalo i Saittarova
Välivaara i Saittarova, Gällivare och Kuoksu
Ylitalo i Saittarovas
Namn antagna under 1900-talet:
Alsund
Alteskog
Boklöv
Brandebo
Brädefors
Bäckhäll
Duvstig
Engbro
Esborg
Fjordell
Hagafors
Hagerlund
Holkvik
Lundebjörk
Parkberg
Reineström
Ryrland
Selblom
Storm
Strandgård
Åmalm
Örneving
Ösund
karinen Birkarlen Per Jönsson (Karinen) i Armassaari och hans ättlingar 1539-1930(köp boken här)
Pris: 175 kr
2007
1:a upplagan.
55 sidor, A4. Illustrerad med bomärken och ett porträtt av Johan Raattamaa.Släktgrenar:
Anundi i Vitsaniemi (+)
Davidson i Kettle River, Minnesota
Ekorn i Torneå (+)
Hirvasvuopio i Enontekiö
Jatko i Kuttainen och Kautokeino
Karinen i Armassaari (+)
Karinen i finska Kuivakangas
Karinen el. Puodinen i Puostijärvi
Korva i Nikkala och Keräsjoki
Kuttainen i Kuttainen
Nikulas i Armasjärvi
Oravainen i Nedre Vojakkala (+)
Pahajoki i Palojoensuu
Pappila i Kelottijärvi och Markkina
Parpa i Vitsaniemi
Pounu i Kuttainen och Sudjavaara
Raattamaa i Kuttainen, Kummavuopio, Saivuomuotka och Idivuoma
Simu i Malmberget och Koutujärvi
Syväjärvi i Palojoensuu
Töyrä i Kuttainen och Nuulanki
Virkkula i Norra Ijo
Vuopionperä i Palojoensuu
Välitalo i Karesuando
Namn antagna på 1900-talet:
Bertgren
Bågesund
Dagfjäll
Siggemo
Tuveberg
Tuvehed
junosuando Familjeregister för Junosuando 1637-1935(köp boken här) Pris: 120 kr. 2012
1:a upplagan
71 sidor, A4. Illustrerad med bomärken. Innehåller alla familjer som har bott i Junosuando fram till 1935.Släkter:
Alskog
Fors
Fredriksson (Lautakoski)
Gustafsson
Johanssons
Johdet
Kangas
Karkea
Katajamaas
Keskikangas

Kruukka
Lahtis
Lantto
Lasu
Merasniemi
Mukka
Niemi
Poromaa
Rantaruikkas
Rantatalo
Rova
Ruotimaa
Seppälä
Ståhl
Sundberg
Vanhatalos
servio Släkterna Servio och Thun(köp boken här) Pris: 100 kr. 2012
1:a upplagan
40 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar (Servio):
Aas rea och Aareavaara i Aareavaara
Eliasson i Parakka
Hannu i Kääntjärvi, Nuortikon och Purnuvaara
Hansson i Kääntöjärvi
Isaksson i Markitta
Johansson i Kääntöjärvi, Vettasjärvi och Junosuando
Kääntöjärvi i Kääntöjärvi
Olofsson i Kääntöjärvi
Purnuvaara i Purnuvaara
Servio i Masugnsbyn, Kääntöjörvi och Jukkasjärvi
Ylitörmä i Vettasjärvi
Pirtti i Markitta och Purnuvaara
dokument Dokumentsamling för Kuoksusläkten och Lassila(köp boken här) Pris: 90 kr. 2019
2:a upplagan
148 sidor, A4. Illustrerad med bomärken, fotografier etc.Avskrifter av handlingar i privat och offentlig ägo rörande Kuoksusläkten och Lassila gård i Kuoksu (Kuoksu Nr. 2). Innehåller också en utredning av Kuoksusläktens kuoksugren (som idag bär namnen Johansson, Isaksson, Pettersson, Grusmark och Kuoksu).
björnström Släkten Björnström från Uleåborg(köp boken här) 80 kr. 2012
1:a upplagan
32 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar: Björnström i Uleåborg, Nedertorneå, Masugnsbyn, Tornefors, Övre Soppero, Käymäjärvi.
Orava och Mattila i Salo socken
lasu Släkten Lasu från Junosuando(köp boken här) Pris: 100 kr. 2012
1:a upplagan
33 sidor, A4. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar:
Johdet i Junosuando
Larsson i Vittangi
Lasu i Junosuando, Vittangi, Kuoksu, Vivungi och Saittarova
Pahtajärvi i Pathtajärvi, Pajala, Erkheikki och Ruokojärvi
Pettersson i Lahnasuando, Limingojärvi
Seppala i USA
Seppälä i Lyngen
Sörensen i Lenvik
Namn antagna på 1900-talet:
Brandebo
Järdeholm
Järdelund
Linghall
Ranner
Sydberg
samesl Anteckningar om samesläkter i Jukkasjärvi och Karesuando innan kyrkobokföringen(köp boken här) Pris: 200 kr 2007
2:a upplagan.
97 sidor, kvartoformat. Detta arbete är ett första försök att reda ut samtliga nu levande samesläkters i Jukkasjärvi och Karesuando socknar släktförhållanden innan kyrkobokföringen, det vill säga för Jukkasjärvi sockens räkning innan 1720-talet, och för Karesuando sockens räkning innan 1700-talets början.
Arbetet bygger huvudsakligen på en systematisk genomgång av skattelängderna för Torne lappmark — ett arbete jag påbörjade 1998 och avslutade 2004, samt i någon mån på domböckerna. Arbetet är uppställt släktvis och omfattar ungefärligen tiden 1550-1750. I arbetet finns hänvisningar till lättillgängliga standardverk som August Ljungs familjeregister och Johannes Marainens ”Karesuando samesläkter”. Genom att använda mitt arbete i släktforskningen vid sidan om dessa arbeten (vars bortre tidsgräns är ca. 1700) kan man föra större delen av samtliga nu levande samesläkter (och större delen av de släkter som dog ut på 1800-talet) ytterligare ett par generationer tillbaka, det vill säga till 1600-talets andra hälft eller ännu längre.
lainio Klemet Olofsson Lainios släkt 1539-1930(köp boken här) Pris: 200 kr 2008
2:a upplagan.
79 sidor. Illustrerad med bomärken.Släktgrenar:
Airijoensuu i Kitkiöjärvi
Airijoki i Huukki
Alanentalo i Ylinenjärvi
Alapää i Lainio
Altin i Jukkasjärvi (+1900-t)
Autio i Erkheikki
Elingius i Lainio (+1918)
Flygare i Masugnsbyn (yngre släkten)
Hansson i Jukkasjärvi
Hannu i Ohtanajärvi
Harju i Kaunisvaara och Pajala
Hietaniemi i Koivukylä
Huukki i Huukki (yngre släkten +1800-t)
Jonasson i Jukkasjärvi
Kangoinen (Juuso) i Kangos och Junosuando
Kariniemi i Lainio (+1857)
Keräntö i Keräntöjärvi (+1800-t)
Kleemo i Lainio
Kostet i Huukki (+1800-t?)
Krunniniva i Övre Tengeliö (+1800-t)
Lahti i Sattajärvi
Lainio i Lainio, Alta, Jukkasjärvi, Karesuando, Oksajärvi, Parkajoki, Svappavaara, Tornefors och Vivungi, Lantto i Kangos och Lainio
Lehto i Haapakylä, Kuivakangas, Matarengi Mukkajärvi och Ylinenjärvi
Lindberg i Kainulasjärvi, Pempelijärvi och Äijävaara
Maaherra i Kuivakangas, Hangasjärvi och Lovikka (+1900-t?)

Maijanen i Kainuunkylä (utflyttad till Norge på 1800-t).
Martti i Tornefors
Mickelsson i Jukkasjärvi
Mikko i Kangos
Naapuri i Pempelijärvi (+)
Niku i Lainio och Masugnsbyn
Olla i Lainio
Pappila i Jukkasjärvi
Pessa i Övre Tengeliö (+1769)
Piekkola i Matarengi och Niemis (+1800-t?)
Poikkijärvi i Jukkasjärvi
Ranta i Jukkasjärvi (+1887)
Rantatalo i Jukkasjärvi (+1936)
Rantasaatio i Övre Soppero (+1857)
Rentola i Jukkasjärvi (+1912)
Rova i Lainio och Kitkiöjärvi
Ruokojärvi i Ruokojärvi (+1800-t)
Sammeli i Päkkilä och Vitsaniemi
Sandman i Säivis och Keräsjänkä.
Sanman i Kistrand, Norge.
Spjut i Junosuando (+1789)
Tarha i Lainio
Temmingi i Lainio (+1923)
Töyrä i Lautakoski och Saittarova
Uusitalo i Kaunisvaara
Vanhatalo i Ruokojärvi och Ylinenjärvi
Välivaara i Sattajärvi (+1800-t)
Ylinenjärvi i Ylinenjärvi och Kannusjärvi
Ylinentalo i Ylinenjärvi.
Öquist i Finland (general Harald Öquists släkt)
klockarsl Släkterna Lindmark, Häggroth och Fjellborg från Jukkasjärvi(köp boken här) Pris: 100 kr 2008
2:a upplagan
35 sidor. Illustrerad med bomärken och namnteckningar.En utredning av klockaren Henrik Matsson Kemiläinens (*1700, +1765/66) i Jukkasjärvi släkt. Hans sonsöner antog på 1790-talet namnen Lindmark (Svappavaara, Parakka, Piilijärvi, Jukkasjärvi), Häggroth (Jukkasjärvi) och Fjellborg (Jukkasjärvi, Övre Soppero, Övre Kalix älvdal, Saivomuotka).
jukkas Familjeregister för Jukkasjärvi kyrkoby 1690-1930 Pris: 150 kr
2006
2:a upplagan
148 sidor, kvartoformat. Illustrerad med faksimiler av bomärken och namnteckningar.

OBSERVERA: Jag har svårt att hinna svara på epostmeddelanden, så räkna med att det tar minst ett par veckor innan du får svar på din förfrågan.