Fisketräsk 1554

FISKETRÄSK, BRUKADE AV PERSONER BOSATTA I TORNE ÄLVDAL 1554

(Källa: Landskapshandlingar för Västerbotten 1554)

 

Passma tresk (Pasmajärvi)
Vatte tresk (Vaattojärvi)
Siepe tresk (Sieppijärvi)

Det brukar:

Ivar Mickelsson Pello
Nils Olsson i Niemis
Olof Andersson i Vitsaniemi
Lasse Andersson i Päkkilä
Henrik Persson i Hietaniemi

 

Jorssua? tersk
Kormacka tresk (Kormakkajärvi)

Nils Olsson i Niemis

 

Idues tresk (Idivuoma)
Husse Tresk
Colus Tresk (Kuolusjärvi)
Siilas tresk (Siilasjärvi)
Manna Tresk (Mannajärvi)

Per Jönsson i Armassaari
Jöns Persson i Kuivakangas

 

Wercko tresk
Pessaloma tresk (Pessalompolo)

Mickel Larsson i Ruskola
Henrik Persson i Matarengi
Lasse Hindersson i Alkkula

 

Rano tresk (Raanojärvi)
Ratto tresk (Rattosjärvi)
Jolma tresk (Jolmajärvi)

Jöns Jonsson i Ruskola

 

Lomse tresket (Lamsijärvi?)

Nils Hindersson i Helsingbyn
Jöns Olsson ibid

 

Illes tresk (Ylläsjärvi)

Anund Anundsson i Pello

 

Rör tresk

Simon Mickelsson i Helsingbyn

 

Satta Tresk (Sattajärvi)

Nils Henriksson i Koivukylä
Jöns Nilsson ibid

 

Aliis tresk (Ailijärvi)

Anund Nilsson i Pello

 

Maniaialombij

Jöns Nilsson i Kuivakangas

 

Mecka tresk (Miekojärvi?)

Henrik Persson i Alkkula
Pelle Persson ibid

 

Sercke tresk (Särkijärvi)
Kijles tresk

Nils Olsson i Niemis
Mickel Anundsson i Helsingbyn

 

Äkes tresk (Äkäslompolo)

Mickel Olsson i Pello
Mårten Persson i Turtola

 

Sautamis tresk (Sautusjärvi)
Juckis tresk (Jukkasjärvi)

Olof Hindersson i Niemis

 

Midas tresk
Karanda tresk (Keräntöjärvi)

Nils Nilsson i Juoksengi
Jöns Nilsson i Kuivakangas

 

Temingi tresk (Teminkijärvi)
Vaijcko tresk (Vaikkojärvi)

Jöns Olsson Päkkilä
Hans Anundsson i Haapakylä

 

Maree tresk

Mickel Jönsson i Kuivakangas

 

Passma tresk (Pasmajärvi)
Vänehe? Tresk (Venetjärvi)

David [Persson] i Juoksengi

 

Sara tresk

Jöns Persson i Juoksengi

 

Meras tresk (Merasjärvi)

Nils Nilsson i Juoksengi
Måns Nilsson ibid

 

Pentis tresk (Pentäsjärvi)

Henrik Staffansson i Pello

 

Manasu

Jöns Jönsson i Vojakkala

 

Låhi tresk (Lohijärvi)

Olof Matsson i Hietaniemi

 

Aijhe Siön

Pelle Persson i Matarengi

 

Lames tresk

Olof Persson i Ruskola

 

Leakobij

Lasse Nilss i Matarengi

 

Meldos tresk (Meltosjärvi)
Pyssa tresk
Lylia tresk

Hans Nilsson i Matarengi
Jon Jonsson i Ruskola
Nils Mickelsson ibid

 

Pala lombij
Ara tresk

Olof Persson i Päkkilä

 

Toras tresk (Torasjärvi)
Apus tresk

Anders Bertilsson i Kuivakangas
Henrik Bertilsson i Vanhakylä

 

Liiffua tresk

Nils Olsson i Alkkula

 

Vinamusoij

Per Ivarsson i Koivukylä

 

Ånes tresk (Ounisjärvi)
Vond tresk (Vuontisjärvi)

Henrik Larsson Matarengi

 

Nechelle tresk (Näkkäläjärvi)

Mickel Andersson i Matarengi

 

Kycke tresk
Songa tresk (Sonkamuotka?)

Hans Hindersson i Matarengi
Knut Persson i Kuivakylä
Hans Ersson ibid

 

Jerffue tresk
Korbolombi (Korpilombolo)

Peder Olsson i Niemis
Henrik Persson i Alkkula

 

Rocka tresk (Ruokojärvi)
Kura tresk (Kurajärvi)

Per Ersson i Alkkula
Henrik Persson ibid

 

Palla tresk

Vinick Olsson i Helsingbyn
Anders Persson ibid

 

Nopi tresk
Meras tresk (Merasjärvi)

Nils Andersson i Päkkilä

 

Postio tresk (Puostijärvi?)
Jenckes tresk (Jänkisjärvi)

Olof Hindersson Alkkula

 

Karas soua (Karesuando)
Tulinge soua (Tulinkisuando)

Erik Jönsson i Kuivakangas
Olof Andersson i Alkkula

 

Kossua tresk (Kuoksu)
Vissanusuj (Vittangisuando)

Jöns Olsson i Helsingbyn

 

Saupta tresk (Soutujärvi?)
Murmo tresk

Anders Ersson i Helsingbyn

 

Rauos tresn (Rauvasjärvi)
Aynatth tresk (Ainattijärvi)

Nils Olsson Helsingbyn
Nils Anundsson ibid

 

Payta tresk (Paittasjärvi)
Soyio tresk

Olof Hindersson i Turtola

 

Långe tresk

Hans Hindersson i Alkkula

 

Tallus tresk

Dynis Nilsson Helsingbyn

 

Martas tresk (Mertajärvi?)

Henrik Nilsson i Närä

 

Pertome tresk

Mickel Mickelsson i Matarengi

 

Konta jerffue (Konttajärvi)
Keppo jerffue (Keppojärvi?)

Mårten Larsson i Kuivakangas
Hans Persson ibid

 

Parcka Jerffue
Lomba Jerffue

Olof Persson i Turtola

 

Tulingesua (Tulinkisuando)
Rudus Jerffue (Ruodosjärvi)

Stig Hindersson i Armassaari

 

Sarakåskee (Saarikoski)
Muduslombollo (Muodoslompolo)
Mumiasuu (Muonionalusta?)
Vihku Jerffue
Erich Jerffue

Olof Anundsson i Armassaari