Ur landskapshandlingar för Västerbotten 1539-1617

Landskapshandlingar Västerbotten 1539

 

”Anno dnj 1539 wpth winther Skatthn aff west-botnen Försth aff Tornö Sokn”

 

Pello

Ivar Mickelss

Henrik Staffanss (Pello)

Olof Olsson och en son (Kylli)

Grels Olss

Anund Anundsson och 2 söner (Kyrö)

Nils Mickelsson

Erik Hinderss

Erik Mickelss

Nils Nilss (Asso)

 

Turtola

Per Persson

Jakob Hinderss

Henrik Hinderss

Nils Hinderss

Mickel Nilss (Poika?)

Jöns Persson

Olof Olsson

Henrik Jonsson och en son (Immo)

Henrik Nilsson (Poika)

 

Juoksengi

Jöns Jönsson

David Persson (Taavola)

Henrik Hinderss

Nils Hinderss (Toolainen)

Hindrik Olss

Anders Hanss

Nils Nilss (Outinen)

Nils Hinderss

Nils Hindersson och 1 son

Jon Mickelss

 

Kuivakangas

Henrik Olss

Per Olss

Måns? Hinderss och broder

Mickel Jonss (Kohkoinen)

Olof Perss (Pson)

Lasse Hinderss

Olof Perss (Pson)

Henrik Hinderss

Nils Jakobsson (och en broder?)

Nils Persson (Pson)

Henrik Hinderss

Jöns Nilsson och….. (Outinen)

Per (Pson) och en son

Per Persson

Lasse Hinderss

 

Vanhakylä

Bertil Matsson och en son (Perttuli)

Nils Nilss

 

Haapakylä

Jöns Nilss

Olof Larss och en son (Kippa)

Jakob Larss och en son (Huru)

Lasse Jonss

Staffan Perss

Anund Perss

Olof Persson och en son

Hans Anundsson och måg (Äijä)

Henrik Perss

Nils Olss

 

Matarengi

Hans Jonss

Per Perss (Pekkari)

Lasse Hinderss

Hindrik Larsson och …..

Per Persss

Henrik Persson och en son

Mickel Anderss (Käyräsvuopio)

 

Mikkolansaari

Mickel Olsson och en son (Mikkola)

Henrik Olsson (Närkki, Heikka)

Nilss Olsson och 2 söner (Äimä, Hannukkala)

 

Ruskola

Mickel Larsson och en son

……..?

Jon Jonsson

Henrik Jonss

Jöns Jonsson och en son (Jaukkuri)

Olof Persson

 

Alkkula

Olof Jonss

Per Erss (Immo)

Hans Hinderss

Pål Vibbeson (Viippola)

Anderss Jonsson en son (Noppa)

Henrik Lass en son

Jöns Olss

Erik Persson (Kyrö i Alkkula)

Nils Olss

Nils Hind…. Son

Henrik Anundss

Henrik Perss (Galther)

Henrik Perss (Piekko)

 

Niemis

Olof Hinderss (Kaisa)

Per Olss och en son

Nils Olss och en son (Kumppani)

 

Armassaari

Henrik Olss och en son (Tulkki)

Olof Anundsson (Tulkki)

And Perss (Karinen)

Jöns Perss (Karinen)

 

Koivukylä

Per Ivarsss

Jöns Staffans (Jönss?)

Anund Perss

Jöns Ivarss

Olof Pettar

Inne Perss

Nils Hinderss

 

Hietaniemi

Olof Matss (Hietaniemi)

Per Olss

Henrik Olss

 

Päkkilä

Jöns Kijru med måg och son

Olof Jonss

Anders Olss Med 2 söner (Mansikka)

Nils Larss

Nils Jönss

Nils Perss (Hakkari)

Jöns Hansson en son

Nils Filipss

 

Vitsaniemi

Olof Staffanss

Anders Persson med en son (Ollikka)

 

Helsingby

Olof Hinderss med en pojke

Per Olss

Henrik Olss med en son

Anders Jönss

Erik Jönss med en son

Nils Hinderss

Mickel Hinderss

Erik Nilss

Olof Jonss (Olkkuri)

Hans Perss

Olof Anundss

Olof Vinikss med en son

Nils Vinikss

Mickel Samuelss? Tomass? Med xxx

Anders Olss med en son

Simon Mickelsson med en broder (Simon Mickelsson släkt)

 

Korpikylä

Jon Olss med 2 söner

Mats Mickelsson med en son

Olof Jönsson

Anund Larsson

Nils Hansson

 

Karungi

Pål timbermand

Erik Nilsson

Olof iunchar

Mickel Persson

Henrik xxx

Erik Persson med en son

 

Kukkola

Hans Hinderss med en son

Pål Nilss

Lasse Hinderss med en son (Fräki)

Olof Hinderss

Olof Jonss med en broder

Erik Nilss (Harri)

Henrik Olss

Jon Olss

Nils Hinderss

Erik Hinderss

Jon Vinichss

 

Vojakkala

Erik Jönss med en broder (Pakkainen)

Raval tarss med 2 söner (Rauvala)

Lasse Hanss

Anders Eriksson med en broder?

Nils Hinderss med 1 son

Henrik Jonss

Hans Innesson med broder (Kouri)

Henrik Jonss

Mickel Erss

Inne Jonss med 2 söner

Per Gjurdss

Lasse Hinderss

Erik Jönss med 2 bröder

Olof Hinderss med 2 bröder

Henrik Larss (Henrik Larssons släkt)

Nils Orffwaij (Oravainen)

Henrik Hinderss

Lasse Erss

Olof Hinderss

Jöns äijapoijka med 2 söner (Äijänpoika, Puoskari)

 

Närä

Hemming Matss

Mats Henrikss

Nils Matss

Hans Matss

 

Suensaari

Markus Erss med broder

Olof Hinderss

Nils Lorff med 1 son

Nils Jonss

Nils Hinderss med en broder

 

Pudas

Lasse Hinderss med 1 son

Anders Erss

 

Raumo

Olof Erss med 1 son

Lasse Jåpsson med 1 broder

Blasius

Erik Jönss med 1 son

Per Perss med 1 son

Jöns huith

Henrik Erss

Jöns nilss

Henrik Hinderss

Nils Jönss

Erik Jonss

Caup Nilsson med 1 broder

Mats Larss

Olof Hinderss

Per Olss

Olof Anundss

Tidich Olss

Mårten Matss? med 1 son

Hans Anundss

Nils Erss

Jöns Larss

 

Laivaniemi

Olof Mickelsson
Anunds Bertilss med 2 söner

Olof Jönss 1 broder

Anders Mickelss

Olof Olss

Erik perhö med 1 son

Nils Hinderss med 1 son

Nils Olss

 

Kaakama

Lasse Nilsson med 2 söner

Anders Jonss

Nils Olsson med son

Lasse Andersson med 2 söner

 

Pirkkiö

Per Hinderss

Henrik Hinderss

Olof Hinderss med broder

Jöns Larss

 

Vuono

Per Kijru

Nils Anderss

Jåp Perss

Jöns Klåckar

Olof Håkonss

Mats gesth med 1 broder

 

Keräspäkki

Per Östensson med 1 son

 

Säivis

Lasse Nilsson

Jöns Nilsson

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1546 SAKÖRESLÄNGD, Vintertinget

 

Olof Anundss i Armsari hade givitt…

 

Henrik Person i Alkkula hade …

 

Nils Mickelsson i Pello hade Gjortt åverkan på sin grannes ugn sakfällt till 3 marke

 

Henrik Persson i Niemis hade wållat någonn ….. ifrå Oloff Hindss saker till 40 mark

 

Olof Anundssi armasar försummde höra Gudz ordt och messan saker 3 marker

 

Måns Hinderss i Juoksengi hade farit i förbud i lapmarken och …… saker till 40 marker

 

Olof Nilsson i Matarengi och för förrbodtt hann emot giort hade saker till 40 mark

 

Thesse efter sriffne hade Giordt hoor medtt Lappe konor i Lappmarcken

 

Olof Anundss i Armasaari

Olof Hindss i Niemisil

Nils Olsson i Niemissil

David Persson i Juoksengi

Hvar gåve 6 marker

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

LAH 1553

 

Pello

Anund Nilss 1 b

Olof Olss

Ivar Mickelss

Hind Staffans

Jöns Hindss

Grels Olss

Mickel Olss

Peder Anundss

Anud Anundss 2 b
Turtola

Mårten Perss

Anders Hindss

Hind Nilss 1 son

Olof Olss

Olof Perss

Hind Jåpss

Hind Hindss

Olof Olss

 

Juoksengi

Nils Hindss

Jöns Perss

Måns Nilss

Nils Nilss

Hend Jönss

Jöns Mickelss

David Perss

Tomas Perss

Peder Högss?

Måns Hinderss

Henrik Hanss

 

Kuivakangas

Henrik Perss

Pder Olss

Måns Hindss i b

Mickel Jonss

Olof Perss

Nils Jpåss

Olof Hinderss

Nils Petrar?

Jöns Perss

Jon Hinderss

Hans Perss

Pelle Perss

Lasse Hinderss

Hans Månss

Anders Bertilss

Staffan Nilss

Mats Larss

Lasse Nilss

Olof Olss

Nils Olss

Anders Perss

Erik Jåpss

 

Haapakylä

Jöns Nilss

Knut Perss

Hans Anundss

Ivar Olss

Olof Larss

Kaijpe Larss

 

Vanhakylä

Henrik Bertilss

 

Matarengi

Lasse Hinderss 1 S

Pelle Perss

Henrik Olss

Nils Perss

Henrik Perss 2 S

Henrik Perss

Mickel Anderss

Joen Olss

Olof Olss

Mickel Olss

 

Mikkolansaari

Mickel Olss

Henrik Hinderss

Hans Hinderss

Lasse Nilss

Hans Nilss

 

Ruskola

Mickel Larss 1 M

Nils Jonss

Jons Jonss

Olof Perss 1 S

Nils Mickelss

Jöns Jonss

Olof Hinderss

 

Alkkula

Henrik Erss

Hans Hinderss 1 S

Pder Erss

Anders Jonss 2 S

Lasse Hinderss

Nils Hinderss

Erik Perss 1 S

Pelle Perss

Mickel Jonss

Henrik Perss

Henrik Perss 1 S

Nils Olss

Olof Hinderss

 

Niemis

Olof Hinderss 1 S

Nils Olss 1 S

Pelle Perss

 

Armassaari

Olof Anundss 1 S

Pder Jonss

Henrik Hinderss

 

Koivukylä

Olof Pertar?

Peder Ivarss

Jöns Nilss

Anund Perss

Nils Hinderss

 

Hietaniemi

Olof Matss

Mickel Ravaldss

Henrik Perss

Lasse Jonss

 

Päkkilä

Olof Perss 1 S

Lasse Anderss

Olof Jonss

Nils Jonss 1 S

Jöns Olss

Nils Filipss

Anders Håkanss 2 S

Pder Nilss 1 S

Tidich Olss

Nils Anderss

Peder Anderss

Anderss Jonss

Olof Nilss

 

Vitsaniemi

Mårten Anderss

Olof Anderss

Peder Mickelss

 

Helsingby

Henrik Olss 1 B

Olof Jonss

Nils Hinderss 1 S

Anders Erss 1 b

Anders Perss

Jon Olss

Nils Olss

Jöns Perss

Mickel Olss

Jöns Olss

Mickel Olss 2 b

Nils Anundss

Nils Vinikss

Mickel Anundss

Henrik Anundss

Simon Nilss (skall vara Mickelsson)

Henrik Hinderss

Inne? Nilss

Peder Vinikss

Olof Hindess

Mickel Anundss

 

Vintertinget 3/3 1553

 

Nämnden:

Henrik Laffue i Raumo

Jöns Olss i Päkkilä

Nils Jonss i Ruskola

Olof Hinderss i Niemis

Anders i Påtan

David i Juoksengi

Nils Olss i Niemis

Nils Jönsson i Suensaari

Håkan Hinderss i Vuono

Lasse i Säivis

Jöns Drucken i Raumo

Mickel Mickelss i Matarengi

 

Henri Orian för en blånad och gav penningar 6 öre

 

Mickel Mickelsson i Matarengi för förbut 3 lod silver

 

Sommartinget 21/7 1553

 

Jöns Ersson i Helsingbyn för våldsverkan gav pengar 4 mark

Lasse Hindersson i Särkilax till 4 mark för han gjorde Olof Anundss för fiske och gav 3 mark

Jöns Erss i Suensaari 4 mark för våldsverkan

 

Thesse Efterschriffue ”gjortte Hoor medt theris egna lappekonor”

 

Jöns Nilsson Niemis 5 marker

Henrik Larss Vojakkala 15 mark

Markus i Suensara 5 mark

David i Juoksengi 8 mark

Olof Anundss Armasaari 15 mark

Mickel i Kuivakangas 8 mark

Jöns Olss i Päkkilä 6 mark

 

Dessa bötar för fiske i kungsådran:

 

Henrik Matsson 9 mark

Jöns Drockin 5 mark

Olof Alkkula 6 mark

Nils i Suensaari 5 mark

Markus ibidem 9 mark

Raval tarse 8 mark

Lasse i Pothan 2 mark

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1554

 

Register uppå skinnvaror som bönderne i Västerbottnen hava sålt ryssen i Tornö hamn först var räv eller utter eller bäver…..

 

Tornöö socken

 

Olof Hindersson i Vitsaniemi

Räv 4 sk

Utterskinn 14 sk

Renskinn 15 sk

Penningar 2 mar 7 öre

 

Olof Andersson i Vitsaniemi

Räv 4 sk

Utter 1 sk

Renskinn 3 st

Penningar 6 öre

 

Långe Nils i Niemis

Utterskinn 6 st

Renskinn 8 st

8 öre 16 xx

 

Lasse Anundsson i Laivaniemi

1 rävskinn

1 öre

 

Håkan i Vuono

Rävskinn 2

2 öre

 

Jöns Olss i Päkkilä

Räv 3 st

Utter 2 st

Brun bäver 1 st

Renskinn 9 st

9 öre

 

Henrik Oreuan i Vojakkala

Räv 5

Utter 12

Brun bäver 1

Renskinn 36

3 markrer 6 öre

 

Bertil i Laivaniemi

Räv 1

Utter 2

3 öre

 

Jöns Nilsson i Säivis

Räv 1

1 öre

 

Galne? Jöns i Säivis

Räv 3

Utter 2

Ren 15

13 öre

 

Håkan Jonsson i Säivis

Räv 6

Utter 2

Renskinn 15

 

Olof Drucken i Raumo

Renskinn 10

10 öre

 

Jöns Hinderss i Alkkula

Utter 1

Renskinn 3

2 öre

 

Jöns Hindersson i Vojakkala

2 utter

9 ren

5 öre

 

Olof Anundsson i Armassari

Räv 10

Utter 10

Brun bäver 4

Renskinn 30

4 mark 2 öre

 

Per Östensson i Keräspäkki

Räv 2

2 öre

 

Lasse i Säivis

Räv 3

Utter 1

4 öre

 

Lasse i Matarengi

Räv 1

Utter 1

Renskinn 15

7 öre

 

Henrik Larss i Vojakkala

Räv 19

Rennsk 15

15 öre

 

Jöns Drucken i Raumo

Rävskinn 4

4 öre

 

David i Juox

Räv 2

Utter 1

Renskinn 6

5 öre

 

Måns i Juox

Räv 2

Utter 2

Rensk 10

7 öre 8 XX

 

- – -

 

Sommartinget:

 

Anund Olss i Armassaari för hor gav 40 marker för Hor

 

 

- – -

 

Fisketräsk

 

Passma tresk (Pasmajärvi)

Vatte tresk (Vaattojärvi)

Siepe tresk (Sieppijärvi)

Ther brukar:

Ivar Mickelss Pello

Nils Olss i Niemis

Olof Anderss i Vitsaniemi

Lasse Anderss i Päkkilä

Henrik Perss i Hietaniemi

 

Jorssua? tersk

Kormacka tresk

Thet brukar:

Nils Olsson i Niemisell

 

Idues tresk (Idivuoma)

Husse Tresk

Tolus Tresk

Siilas tresk

Manna Tresk

Thet Brukar

Per Jönsson i Armassari

Jöns Persss i Kuivakangas

 

Wercko tresk

Pessaloma tresk

Ther brukar:

Mickel Larss i Ruskola

Henrik Perss i Matarengi

Lasse hinderss i Alkkula

 

Rano tresk (Raanojärvi)

Ratto tresk (Rattosjärvi)

Jolma tresk (Jolmajärvi)

The bruka:

Jöns Ionss i Ruskola

 

Lomse tresket

Nils Hindersson i Helsingby

Jöns Olss ibid

 

Illes tresk (Ylläsjärvi)

Anund Anundss i Pello

 

Rör tresk

Simon Mickelsson i Helsingb

 

Satta Tresk (Sattajärvi)

Nils Henrikss i Koivukylä

Jöns Nilss ibild

 

Aliis tresk

Anund Nilsson i Pello

 

Maniaialombij

Jöns Nilss i Kuivakangas

 

Mecka tresk (Miekkojärvi)

Henrik Persson Alkkula

Peller Perss ibid

 

Sercke tresk (Särkijärvi)

Kijles tresk (Kiilasjärvi)

Nils Olss i Niemis

Mickel Anundss i Hels.

 

Äkes tresk (Äkäslompolo)

Mickel Olsson I Pello

Mårten Persson i Turtola

 

Sautamis tresk (Sautusjärvi)

Juckis tresk (Jukkasjärvi)

Olof Hindesson i Niemis

 

Midas tresk

Karanda tresk (Kärentöjärvi)

Nils Nilss Juoksengi

Jöns Nilss i Kuivakangas

 

Temingi tresk (Temminkijärvi)

Vaijcko tresk (Vaikkojärvi)

Jöns Olsson Päkkilä

Hans Anundss i Haapakylä

 

Maree tresk

Mickel Jönss i Kuivakangas

 

Passma treks (Pasmajärvi)

Vänehe? Tresk

David i Juoksengi

 

Sara treskt

Jöns Persson i Juoksengi

 

Meras tresk (Merasjärvi)

Nils Nilsson i Juoksengi

Måns Nilss ibid

 

Pentis tresk (Pasmajärvi)

Henrik Staffanss i pello

 

Manasu

Jöns Jönss i Vojakkala

 

Låhi tresk (Lohijärvi)

Olof Matss i Hietaniemi

 

Aijhe Siön?

Pelle Perss i Matarengi

 

Lames tresk (Lamsijärvi?)

Olof Persson i Ruskola

 

Leakobij

Lasse Nilss i Matarengi

 

Meldos tresk (Meltosjärvi)

Pyssa tresk

Lylia tresk

Hans Nilss Matarengi

Jon Jonss Ruskola

Nils Mickelss ibid

 

Pala lombij

Ara tresk

Olof Perss i Päkkilä

 

Toras tresk (Torasjärvi)

Apus tresk

Anders Pertilss i Kuivakylä

Henrik Bertilss i Vanhakylä

 

Liiffua tresk

Nils Olss i Alkkula

 

Vinamusoij

Per Ivarss i Koivukylä

 

Ånes tresk (Ounisjärvi)

Vond tresk (Vuontisjärvi)

Henrik Larss Matarengi

 

Nechelle tresk (Näkkäläjärvi)

Mickel Andersson i Matarengi

 

Kycke tresk

Songa tresk (Songamuotka?)

Hans Hinderss i Matarengi

Knut Perss i Kuivakylä

Hans Erss ibid

 

Jerffue tresk

Korbolombi (Korpilombolo)

Peder Olss i Niemis

Henrik Persson i Alkkula

 

Rocka tresk (Ruokojärvi)

Kura tresk (Kurajärvi)

Per Erss Alkkula

Henrik Persson ibid

 

Palla tresk

Vinik Olss i Helsingby

Anders Perss ibid

 

Nopi tresk

Meras tresk (Merasjärvi)

Nils Anderssi Päkkilä

 

Postio tresk

Jenckes tresk

Olof Hinderss Alkkula

 

Karas soua (Karesuando)

Tulinge soua (Kuttainen)

Erik Jönss i Kuivakangas

Olof Anderss i Alkkula

 

Kossua tresk (Kuoksusuando)

Vissanusuj (Vittangi)

Jöns Olss i Helsingby

 

Saupta tresk

Murmo tresk

Anders Erss i Helsingby

 

Rauos tresn (Rauvasjärvi)

Aynatth tresk

Nils Olss Helsingby

Nils Anundss ibm

 

Payta tresk (Paittasjärvi?)

Soyio tresk

Olof Hindess i Turtola

 

Långe tresk

Hans Hinderss Alkkula

 

Tallus tresk (Taulujärvi?)

Tynis Nilsson Helsingby

 

Martas tresk

Henrik Nilsson Nerem

 

Pertome tresk

Mickel Mickelss i Matarengi

 

Konta jerffue

Keppo jerffue (Keppojaur?)

Mårten Larsson i Kuivakangas

Hans Persssson ibid

 

Parcka Jerffue

Lomba Jerffue

Olof Persson Turtola

 

Tulingesua (Kuttainen)

Rudus Jerffue (Ruodosjärvi)

Stig Hindersson i Armassara

 

Sarakåskee (Saarikoski)

Muduslombollo (Muodoslompolo)

Mumiasuu (Muonionniska?)

Vihku Jerffue

Erich Jerffue

Olof Anundsson i Armassaari

 

- – -

 

Sommartinget

 

Nämnden:

Anders i Pudas

Henrik …

Nils Olsson i Niemis

Olof Persson i Päkkilä

Olof Ravaldsson i Vojakkala

Olof Hindersson i Niemis

Henrik Laffue i Raumo

Lasse i Säivis

Anders …

Jöns Drucken i Raumo

David i Juoksengi

Anund i Pello

 

Henrik i Närä saker 12 marker för såramål.

 

Erik Pakkainen i Vojakkala 40 marker för våldsverk.

 

Nils Olsson i Vojakkala 3 marker för åverkan.

 

Vintertinget:

Henrik Larsson i Vojakkala

Anders i Pudas

Henrik …

Anders Eskilsson i Laivaniemi

Erik Pakkainen i Vojakkala

Jöns Drucken i Raumo

Lars i Säivis

Olof Olsson i Laivaniemi

Olof Persson i Päkkilä

Nils Jönsson i Kukkola

Olof Drucken i Raumo

Nils i Suensaari

 

Jöns i Björkön 20 marker för …

 

Olof Hindersson i Vojakkala 3 marker för åverkan.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1559

 

BIRKARLAR

 

PÄKKILÄ

Nils Jonss, tjavskinn? 1/2 timer

Mickel Olss gråskinn 1 timmer

,,,,Nilss gråskinn 1 timmer

Per Anderss gråskinn 2 timmer

 

HELSINGBYN

Nils Olss gråskinn 2 timmer

Bengt Anderss gråskinn ett timmer

Jon Olss gråskinn 1 timmer

Simon Mickelss gråskinn 5 timmer

 

MATARENGI

Henrik Larss gråskinn 1 1/2 timmer

Pelle Perss gråskinn 1 timmer

Mickel Mickelss gråskinn 4 1/2 timmer räv 1 st

 

NIEMIS

Nils Olss, svarträv 2 st, röda rävar 3

Jöns Nilss röda räsvar 4 st vita rävar 4, 2 gråskinn 2 timmer

 

PELLO

Mickel Nilss, gråskinn 3 timmer

Mickel Olss, rädarävar 1 st, gråskinn 1 timer

Anund Anundss, rödräv 1 st, gråskinn 6 tim

Henrik Staffanss gråskin 3 tim

Jöns Hinderss räv 1 st

 

Vitsaniemi

Olof Andersson, röda rävar 2,

 

BÅGSKATT

 

PELLO

Olof Olsson

Nils Olssson

St… Nilss

Henrik Staffans

Jöns Hinderss

Nils Olss

Mickel Olss

Per Anundss

Olof Anundss

Mickel Nilss

Olof Nilss

Lucia Vidua

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

LAH 1564

 

PELLO

Ivar Mickelsson

Mickel Olsson

Per Jonss

Olof Anundss

Anund Anundss

Jöns Hen

Grels Olss

Olof Nilss

Hust Mareth

Grels Anundss

Staffan Erss

Anund Nilss och Per Anundss

 

TURTOLA

Per Nilss

Olof Olss

Olof Perss

Hen Jakobss

Anders Henrikss

XX Henriksdotter

Xx Nilsdotter

Mårten Perss

 

JUOKSENGI

Tomas Mickelss

Jöns Perss

Hustru Brita

Jöns Perss

Hen Mickelss

Olof Hen

Lass Anderss

Tomas Perss

Måns Hen

Nils Nilss

Jöns Mårtenss

Nils Outinen

Per Nilss

Per Hen

 

KUIVAKANGAS

Olof Perss

Hans Perss

Hen Jöss

Hans Matss

Joan Perss

Mickel Nilss

Olof Hen

Anders Perss

Mickel Jönss

Anders Bertilss

Jöns Nilss

Olof Bertilss

Mårten Larss

Erik Jönss

Lasse Outinen

Jöns Outinen

Olof Olss

Lasse Henss

Staffan Nilss

Per Perss

Jöns Hen

Måns Hen

Olof Hen Niver

Olof Hen Niverä

Olof Nilss

Hust Anna

Hen Hen

Nils Hen

Hans Hen i Mariasaar

 

VANHAKYLÄ

Hen Bertilss

Grels Bertilss

Hu Brita

 

HAAPAKYLÄ

Staffan Jakobss

Anund Perss

Hen Olofss

Nils Olofss

Hu Anna

Ivar Olofss

Hu Brita

Jöns Nilss

Claus Jakobss

 

PAAVOLA (Påuoyla)

Lasse Pålsson

Olof Jönsson

 

MATARENGISAARI

Lasse Nilsson

Lasse Mickelsson

Hans Nilsson

 

MATARENGI

Hen Larss

Nils Larss

Mickel Anderss

Hen Hen

Per Perss

Jöns Henss

Olof Olss

Hen Hen Pieski

Hen S…..

 

RUSKOLA

Nils Jönss

Jöns Jönss

Olof Hinderss

Jöns Jönss Turtoij

Rasmus Olss

Nils Mickelss

Hen Perss

Jöns Hintzalla

 

ALKKULA

Lass Hen

Hans Perss änka

Olof Andss

Nils Han

Brita

Hen Hanss

Hen Andss

Jöns Påvelss

Mickel Jonss

Per Persss

Olof Hanss

Mariett

Hen Perss

Olof Nilss

Jöns Hen

Anders Erss

Nils Henss

Per Anderss

Per Erss

Hen Erss Taro

 

NIEMIS

Jöns Nilss

Per Perss

Nils Olss

Hans Olss

Hintz Hen

 

ARMASAARI

Anund Olss

Per Jönss

Jöns Jönss

Per Henss

Stigh Hen

Hen Hen

 

KOIVUKYLÄ

Per Ivarss

Stor Jöns Nilss

And Erss

Hans Erss

Anund Perss

Kerstin

Jöns Nilss

 

HIETANIEMI

Hen Perss

Olof Matss

Mickel Ravaldss

Elisabet

 

VITSANIEMI

Olof Anderss

Morten Anderss

Olof Perss

Olof Jönss

Nils Jönss

Per Styr…

Knut Nilss

Per Nilss

And Jonss

Lass Anderss

Nils Anderss

Filippus Nilss

Per Anderss

Jöns Nilss

Lass Jonss

Mickel Olss

Oloff Nilss

 

KAINUUNKYLÄ

Jöns Erss

Hans Nilss

Jöns Mickelss

Mickel Nilss

Tynis Nilss

Elitz

Joan Olss pajok

Hen Olss palo

Mickel Anundss

Olof Anundss

Anders Perss

Jöns Olss

Jöns Perss

Olof Hen

Hen Hintzass

Hans Olss

Mickel Olss

Blasius Olss

Ingeborg

Greta

 

ROUSUNIEMI

Simon Mickelss

Anders Olss

Nils Anundss

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1570

 

SAKÖREN

 

Vinterting

 

Nämnd

Jöns Jönss i Ruskola

Per Perss Alkkula

Jöns Hinderss Alkkula

Jöns Nilss Niemis

Pelle Persson Matarengi

 

Ands Bertillson i Kaiuakangas blef sak 40 Mark för ty han hade sålt några skinnvaror i Kongs förbudh

 

Sommarting

 

Mons i Juoxengi

Olof Andersson i Vitsaniemi

Jon Nilsson Niemis

Per Ersson Alkkula

 

Olof Olsson i Armarassi blev sakfällt 3 marker för lönskaläge

 

Olof Olsson i Niemis sakfälld 3 marker för lönskaläge

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1580

 

Sommarting

 

Anders Packan i Kukkola

Olof Andersson i Vitsaniemi

Eskil Klockare i Pudas

Erik Perandij i Vojakkala

Nils Jonsson i Juoksengi

Lasse Egcun i Vojakkala

Nils Olsonn i watersaa

Jöns Hindersson i Alkkula

Jöns Coure i Vojakkala

Erik Calo i Raumo

Jöns Gudmundsson i Laivaniemi

Hans Packain i Vojakkala

 

Lasse Jonsson i Helsingby för möränkning 40 marker

 

Olof Andersson i Vitsaniemi för Lönskaläge 3 mark

 

Olof Olsson i Armassari för Lönskaläge 3 mark

 

Henrik Anundsson i Armassari för Lönskaläge 3 mark

 

Henrik Jonsson i Niemis Sak för ”låppegäld” 3 mark

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

LAH 1585

 

Sakören

 

Vinterting:

 

Nils Jonsson i Alkkula för lönskaläge 2 mark

 

Sommarring:

 

Erik i Kuivakangas blev sakfälld 9 mark för

 

Frans i Helsingbyn blev sakfälld 2 mark för

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

PELLO

Mickel Olofss

Olof Jonss

Anders Hinderss

Olof Hinderss

Jöns Olss

Grels Anundss

Anund Anundss

Erik Erss

Henrik Savolan

Nils Anundss

 

TURTOLA

Jöns Anderss

Nils Hinderss

Erik Hinderss

Jöns Erss

Ingeborg änka

Mårten husarm

 

JUOKSENGI

Tomas Mickelss

Mickel Hinderss

Per Davidss

Hen Hinderss

Hen Tomass husarm

Mickel Nilss (Jonss?)

Hen Mickelss

Erik Tolaine

Mickel Jonss

Henrik Jonss

Jöns Jonss

Tomas husarm

 

MARJOSAARI

Erik Nilss

Olof Hinderss

Ivar Larss

Olof Savolainez

 

KUIVAKANGAS

Tomas Olss

Olof Bertilss

Tomas Larss

Anders Bertilss

Hans Matss

Nils Hinderss

Henrik Jonss

Erik Jonss

Hustru Elin

Nils Jonss

Hans Matss

Mickel Mickelss

Olof Hinderss

Lasse Outine

Kerstin änka

Henrik Outine

Jöns Pson

Per Erss

Mickel Anundss

Nils Olss

Bertil Grelss

Grels Bertilss

Marget huskona

Anna huskona

 

HAAPAKYLÄ

Ivar Olofss

Olof Davidss

Henrik Olss

Staffan Jakobss

Per Anundss

Nils Erss

Lasse husarm

Nils husarm

 

MATARENGI

Henrik Larss

Nils Hinderss

Mickel Mickelss

Nils Hinderss

Per Perss

Per Jonss

Anund Larss

Lars Larss

Henrik Hinderss

Nils Hanss

Nils Olss

Henrik Hinderss

Olof Hinderss

Jöns Hanss(?)

Elsbe änka

 

RUSKOLA

Nils Jonss

Henrik Jonss

Olof Hintsess

Jöns Hinderss

Jöns Jonss

Olof Mickelss

 

ALKKULA

Lars Mickelss

Per Anderss

Nils Erss

Jöns Taroi

Lasse Anderss

Er Nilss

Jöns Jonss

Per Erss

Henrik Perss

Anders Erss

Jöns Hinderss

Henrik Perss

Olof Nilss

Henrik Hanss

Lasse Hanss

Erik Larss

Per Hinderss

Lasse Hinderss

Erik Larss

Per Hinderss

Lasse Hinderss

Elin änka

Beret huskona

Margit huskona

Karin huskona

Marit huskona

 

NIEMIS

Nils Olss

Hans Olss

Jöns Olss

Per Perss

Henrik Jonss

 

ARMASSAARI

Nils Olss

Henrik Hinderss

Per Hinderss

Nils Perss

Staffan (Anundss?)

Lasse (Anundss?)

Jöns Jonss

 

KOIVUKYLÄ

Jöns Jonss

Jöns Olss

Jöns Nilss (?)

Hans Erss

Anders Erss

Jöns Nilss

Erik Nilss

Ingeborg änka

 

HIETANIEMI

Olof Matss

 

PÄKKILÄ

Lasse Anderss

Henrik Jonss

Per Anderss(?)

Olof Rom

Hans Larss

Jöns Olss

Nils Olss

Zacharia Olss

 

VITSANIEMI

Olof Anderss

Mårten Anderss

Henrik Perss

Markus Jonss

Anders Olss

Nils Larss

Madle änka

 

HELSINGBY

Tön Nils

Eskil Eskilsson

Jöns Erss

Henrik Mickelss

Nils Nilss

Jöns Olss

Nils Hinderss

Jöns Perss

Olof Hinderss

Hans Olss

Jöns Olss

Olof Anundss

Jöns Mickelss

Eskil Nilss

Henrik Sauolaine

Ingeborg änka

Blasius Olss

Marget huskona

Valborg huskona

 

KORPIKYLÄ

Olof Jonss

Jöns Jonss

Jöns Anderss

Hans Hanss

Anders Jonss

Elin änka

Hu Anna

Lasse Nilss

Jöns Nilss

Nils Anderss

Hans husarm

 

KARUNGI

Nils Hinderss

Erik Perss

Lasse Anundss

Nils Anderss

Lasse Jonss

Staffan Ivarss

Bertil Mårtenss

Jöns Larss (Hanss?)

 

KUKKOLA

Jöns Jonss

Mickel (Pålss?)

Kauppe Olss

Olof Jonss

Vinick Hinderss

Henrik Hinderss

Olof Erss

Frag Henrik

Jöns Olss

Lasse Olss

Jöns husarm

 

TOIVOLANSAARI

Olof Jonsson

Jöns Nilss

Henrik Nilss

Nils Nilss

Anders packaine

Vinick Henrikss

Hans Erss

Jöns Jonss

Jöns Erss

Erik husarm

 

VOJAKKALA

Jöns koüren

Per packaine

Henrik …….

Hans packaine

Olof Hanss

Jöns Olss

Henrik Larss

Anders Erss

Kauppe kouren

Henrik kouren

Jöns Jönss

Erik perentie

Henrik Hinderss

Henrik kockoi

Nils kockoi

Jöns kockoi

……..

Marget änka

Anders Olss

Brita änka

 

NEDRE VOJAKKALA

Olof Beltar

Jons Beltar

Klemet Hinderss

Jon Hinderss

Henrik Larss

Olof wassi(?)

Hu Anna

Henrik Hinderss

Nils oravainens

Mats Hinderss

Mats Hinderss

Josef Hinderss

Lasse Hinderss

Nils Sefui(?)

 

NÄRÄ

Hans Hemmingsson

David Hemmingsson

Olof Matsson

Lars Hansson

Henrik Nilss

 

SUENSAARI

Jöns Olss

Kauppe Markuss

Nils Fregilains

Jonis Lorffu

Jon Nilss

Olof Nilss

Per Nilss

Eskil Nilss

Hu Eva(?)

 

PUDAS

Henrik Larss

Jöns Larss

Per Erss

Anders Anderss

Olof Larss

Nils Inness

 

RAUMO

Jöns Drucken

Olof Drucken

Per Drucken

Erik Drucken

Mickel Olss

Per Olss

Olof Kiisar

Lars Olss

Hans Olss

Nils Drucken

Anders Rautia

Staffan Hinderss

Jon Jonss

Håkan Anderss

Nils Mickelss

Henrik Laffue

Per Olss

Erik K…..u

Henrik Mickelss

Brita änka

Henrik walli

Erik Maroine

Anund Olofss

Henrik S….

Henrik Staffanss

Her Hÿrre (Hynne?)

Jöns Olss

Kauppe Hanss

Henrik Erss

Per Hinderss

Anders Drucken

 

LAIVANIEMI

Mickel Nilss

Erik Olss

Nils Olss

Henrik Mickelss

Jöns Bertilss

Olof Anderss

Olof Nilss

Jöns Nilss

Olof Höneine

Henrik Höneine

Lasse Höneine

Per Koppa

Jöns Hanss

Mårten Vinickss

Hans Eskilss

Per Sawolaine

Hans Nilss

 

KAAKAMA

Tomas Mårtensson

Nils Larss

Jonis (Tomass?)

Lasse Hinderss

Henrik Kokoi

Mårten Mårtenss

Mårten Perss

Marget Enka

Markus? Beltar

 

PIRKKIÖ

Mårten Enevaldss

Markus Jonss

Håkan Jonss

Lass Jonss

Klemet Perss

Olof Hinderss

Olof Helle

Hans Gunnarss

Jöns Perss

Jöns Olss

Jöns Perss

 

VUONO

Mickel …

Henrik Nilss

Anders Anderss

Håkan Olss

Per Hanss

Henrik Håkanss

Hans husarm

Nils Håkanss

Nils Husarm

 

KERÄSPÄKKI

Jöns Larss

Tomas Erss

Anders Nilss

Inne Inness

Jöns Olss

Östen Perss

Marit änka

 

SÄIVIS

Henrik Larss

Olof Jonss

Per Jonss

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1590

 

Sommarting

 

Nils Jonss i Alkkula sakfälld 6 mark för lönskaläge

 

Henrik i Juoksengi blev sakfälld 40 mark för det han hade gjort hor med en lappekona, Är blifwen nådtt till konglig majts goda .. Lag , Gaf 5 daler.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

LAH 1596

 

Sexmän (bomärken):

 

Jöns Kouri i Vojakkala

Henrik Pakkainen

Hans Pakkainen

Per …….. i Alkkula

Jöns Gudmundsson

Mårten Enevaldsson i Björkö

Henrik Jönsson i Ruskola

Håkan Ersson i Haapaniemi

Nils i Ruskola

Henrik (Persson) i Alkkula

Olof Nilsson i Närä

Eskil Nilsson i Laivaniemi

 

Kvittenser (bomärken):

 

Jöran Skräddare i Pudas

Olof Andersson

Jöns Kouri

Markus Jonsson i Pirkkiö

Nils Jonsson i Ruskola

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1605

 

SOMMARTING

 

Nämndemän

 

Hans Packan i Vojakkala

Lasse Hindersson i Vojakkala

Eskil Nilsson i Laivaniemi

Erik Nilsson i Kukkola

Per Davidsson i Juoksengi

Lasse Jakobsson i Vuono

Mårten Evalsson i Björkön

Hernik Core i Vojakkala

Henrik Jönsson i Ruskola

Nils Jönsson i Ruskola

Henrik Persson i Alkkula

Henrik Eriksson i Kuivakangas

 

David Persson i Juoksengi haver hävdat en kona saker 3 mark

 

Anund Eriksson i Juoksengi haver lägrat en kona, blev saker 3 mark

 

Nils Hindersson i Matarengi haver lägrat Tomas dotter i Juoksengi, för jungfrukränkan sakfälld till 40 mark, benådad till 24 mark.

 

Fjärdingsmannen Nils Olsson i Niemisel…

 

Vinterting (hertig Karl var närvarande)

 

Nils Jokijalka i Övertorneå socken gavs skuld för dubbelt hor, som han skulle ha bedrivit med Erik Mårtenssons hustru i Turtola, bägge var närvarande och bekände sig till sådan ogärning skyldiga och brottsliga och svarade Nils att han för sådana missgärning hade begynt att giva böter och var kommen under kyrkostraff och hade ståndat för kyrkodörren…. Efter bekände gärning… have jag samt nämnden honom efter lag och samvete intet annat kunna, att där så äger, att han illa trakterat haver sin äkta hustru och hon icke ville bedia för honom, skall horkarlen och horkonan vara för fallna under svärdet. Dock förhållandes att icke låta dem stå sitt straff för än den saken var vår nådig konung tillkännagiven.

 

Olof Jokijalka i Övertorneå socken gavs skuld att ”at han hade Öffuergifuit sin Echta hustru och rymt medh per Kållares hustru i paiala; haver hefdat och eht barn medh henne, till sådant Oluf iche necka kunne”

Desslikes är och Olof kommen i rykte att han skulle vara vållandet ill Per Kolaris dotter död som var kommen. O.s.v. o.s.v. (se Nordlander)

Målet sköts upp till nästa ting.

 

Nils Klemetsson i Vojakkala lägrat en kona sakfälld 3 marker

 

Knut Hansson i Vojakkala lägrat en kona sakfälld 3 marker

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

Utdrag ur LAH 1606

 

I Tornöö stod (sommar) ting 4/8

Nämnden:

 

Jöns Olsson i Niemis

Staffan Hindersson i Raumo

Henrik Hindersson i Raumo

Tomas Kurck i Keräspäkki

Lasse (Larsson?) i Mikkolansaari

Eskil Nilsson i Laivaniemi

Hans Packainen i Vojakkala

Jöns Nilsson i Suensaari

Henrik Wallo i Raumo

Peder Jönsson i Matarengi

 

Nils Jonsson i Koivukylä hade lägrat en kona; saker 3 marker, gav 2 /12 marker.

 

Lasse Larsson i Suensaari hade lägrat en kona; saker 3 marker, gav 3 marker.

 

”Nielz Oloffsson i fräkiela är en gammel mann. Och haffver fäm döttrar medh sin hustru huilcken hustru och mÿckt gammel är”. Fyra av döttrarna är bortgifta, den femte är nyligen bortgift, och hennes man har nu ”gått i gården effter gamble folktz begiär” mot att dem ”sÿtha och skiötha” till döddagar, och vid deras dödsfall bekomma en brodersdel i arv på hustruns vägnar, vilket gillades och stadfästes.

 

”Oloff Jochi Jalcka och hans hoor kona Anna” stod åter inför rätta för Olofs vållande till Annas barns död. Rätten fann Olof ”Aldeles frij för” barnets död.

 

Vintertinget i Tornöö 13/11

Nämnden:

 

Hans Pakkan i Vojakkala

Henrik Larsson i Vojakkala

Olof Jönsson (Hansson?) i Laivaniemi

Tomas Kurck i Keräspäkki

Jöran Matsson i Pudas

Henrik Kour i Vojakkala

Eskil Nilsson i Laivaniemi

Staffan Hindersson i Raumo

Olof Tomasson i Keräspäkki

Nils Nilsson i ….

Peder Jönsson i (Raumo?)

 

Erik Olofsson i Raumo hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Jöns Hindersson Packan hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Jöns Olsson och Peter Lydiksson hade slagits till hopa; sakfällda 32 marker.

 

Henrik Persson och Henrik Håkansson i Vuono haver begynt träta på Mickel Jakobsson i Vuonom om ett fiskeställe uti samma … och ”förwitte honom Oquadnes Ord”. De fick ge 3 marker.

 

Nils Larsson i Korpikylä hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Hans Henriksson i Vojakkala hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Jöns Jakobsson i Vojakkala hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Jöns (Tomas?) Hindersson i Raumo hade hävdat en kona; saker 3 marker.

 

Abraham Larsson i Suensaari krävde Hans Olsson i Raumo för någon gäld han var skyldig hans fader. Sedan begynte de träta och H O ”brukade månge skamlige ord och witismåll”, ”doch strax Rättede sin ord”. H O sakfälldes till 3 marker.

 

Henrik Fogdekarl hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Lars Larsson, ”Herr Larss Son” hade lägrat en kona; saker 3 marker.

 

Staffan Henriksson i Kuivakangas hade hävdat Mårtens oäkta dotter i Björkön. Han fick ge Mårten 20 marker.

 

Henrik Olofsson fogdekarl har med svärd stungit Hans Larsson i Laivanäs genom låret ett fullt sår. Saker 20 marker.

 

Samme Hans Larsson begärde 6 daler i förlikning av Henrik fogdekarl, och det gav Henrik honom, sedan gav H L egenhändigt fogdekarlen handslaf för rätta och sade sig aldrig mer vilja honom åtala och klandra.

 

Jöns Wernichsson i Kukkola talade till länsman Lasse Coure och sade sig misstänka honom ha slagit hans (Jöns Wernichssons) hustru, som nu död är, vid den tid han for uti socknen att uttaga skjutspengar till Ryttarnes behov. Däremot sade Lasse Coure att Jöns icke med vittnen kunde bevisa det.

Svarade därför J W att Olof Eriksson och Jon Persson i Kukkola kunde vittna om saken. Flera personer vittnade:

Huskonan Dordie (hos J W) sade sig ha varit hos J W:s hustru innan hon blev sjuk – hon hade styng i vänstra sidan och varit sjuk i fyra dagar, men hade inga märken på kroppen. Hustrun bad Dordie binda henne med ett handkläde hårt om sidan, ”män om någet såår eller slagh war her inttet tall.”

Hustru Malin, Jon Perssons sade att Jöns hustru var i hennes pörte efter länsmannens besök. Malin frågade henne om länsmannen hade slagit henne, ”såsom barenen hade saget och talat”. J W:s hustru sade att ”han slogh migh som een Skalck” på vänsta armen. Tre dagar senare blev hon sjuk av styng (som hon ofta plägade hava), låg sjuk i nästan två veckor och dog.

Rätten fann att J W:s hustru hade dött av stynget, något blåmärke eller blodvite hade inte funnits, och Lasse Coure var oskyldig till hennes död.

 

Olofstinget i Övertorneå 17/11

Nämnden:

 

Lars Hindersson Tolk

Jöns Olsson i Niemis

Nils Larsson i Vitsaniemi

Lars Eriksson i Kuivakangas

Mickel Mickelsson i Kuivakangas

Hindrik Ersson i Turtola

Henrik Coure

Anders Hindersson i Pello

Per Davidsson i Juoksengi

Nils Mickelsson i Juoksengi

Mickel Eriksson i Helsingby

Markus Jönsson i Helsingby (egentligen Vitsaniemi)

 

Olof Anundssons dräng Jon Nilsson i Armassaari hade lägrat Olofs dotter till lönskaläge. Saker 3 marker.

 

Kom för rätten Olof i Ruskola (och berättade om Per Kolaris död – se Tornedalens historia 1)

 

Jakob Eriksson i Alkkula hade lägrat Ivars legopiga i Marjosaari till mökränkan. Saker 20 daler.

 

Hustru Ingeborg, Olof (Styrmans?) och hustru Anna, Jon Karids i Armassaari hade slagits. Ingeborg slog Anna 2 blånor och ett blodsår, Anna slog Ingeborg ett blodsår. Ingeborg sakfälldes till 9 marker, Anna till 3 marker.

 

 

Kvittenser:

 

Olof Anundsson i Armassaari – egenhändig namnteckning

- -

Lasse Kores bomärke 1606 10/6

- – -

Grels Månssons bomärke 1606 26/6

- – -

Mats Josefsson i Vojakkala 1607 10/6:

 

Bekännes mig Mats Josefsson i Vojakkala uti Torne socken, mig hava anammat och bekommit för det jag med min skuta förde torne och kalix knektarna härifrån och till Atockholm anno 1606, 32 daler av ärlig och välbördig Arvid Henriksson, befallningsman i Västerbotten.

 

(Bomärke)

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

Utdrag ur LAH 1612

 

Under Turtola:

 

Olof Packan, 2 spann, 2 lass

 

 

Torne ting 18/7

Nämnden:

 

Olof Anundsson i Armassaari

Eskil Nilsson i Laivaniemi

Jöran skräddare i Pudas

Hans Hindersson i Vojakkala

Olof Wallo i Raumo

Henrik Larsson i Säivis

Lars Hindersson i Vojakkala

Mickel Ersson i Helsingbyn

Anders Hindersson i Pello

Jon Jonsson i Niemis

Anders Tÿckan i Juoksengi

Mickel Mickelsson i Kuivakangas

 

 

Lasse Olsson i Kukkola hade lägrat Lars Hinderssons dotter i Kaakama till mökränkan. Saker 40 marker, benådad till 26 marker.

 

Jöns Hindersson i Helsingby hade lägrat Håkans dotter i Päkkilä till mökränkan. Saker 40 marker, benådad till 26 marker.

 

Nils Olsson i Varttosaari och Henrik Persson i Alkkula trätte om ängsstycke.

 

Jöns Olofsson Romij i Suensaari har med svärd stuckit Klemet kopparslagare ett fullsår i sidan. Saker 16 marker.

 

Jöns Olsson i Seskarö hade lägrat Per Parvains dotter till mökränkan. Saker 40 marker, benådad till 26 marker.

 

Lasse Henrikssons son i Vojakkala hade lägrat Henrik Hanssons dotter i Vojakkala till mökränkan. Saker 40 marker, benådad till 26 marker.

 

Henrik Henriksson Packann hade lägrat sin faders legopiga till mökränkan. Saker 40 marker, benådad till 26 marker.

 

 

Torne ting 1612 7/12

Nämnden:

 

Lasse Hindersson i Vojakkala

Hindrik Håkansson i Vuono

Jöns Kor i Vojakkala

Mats Josefsson i Vojakkala

Lars Jonsson i Vuono

Nils Olsson i Vojakkala

Eskil i Laivaniemi

Olof Hindersson i Raumo

Staffan Hindersson i Raumo

Erik Druck i Raumo

Nils Ersson i Raumo

Henrik Hindersson i Säivis

 

Övertorneå ting

Nämnden:

 

Mickel Rocku i Helsingby

Lasse Andersson i Niemis

Henrik … i Juoksengi

Olof Anundsson i Armassaari

Lasse Jonsson i Helsingby

Anders Tÿkkein i Juoksengi

Mickel Mickelsson i Kuivakangas

Per Davidsson i Juoksengi

Lars Larsson i …

Hans Jonsson i Alkkula

Nils Jonsson (Karist?)

Henrik Hindersson i ….

 

Per Jonsson i Matarengi och Henrik Hindersson i Matarengi har olovandes dragit not i Nils Jonssons i Ruskola fiskevatten i Ruskola. Saker 3 mark.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

1616

 

TIONDELÄNGD

 

PAJALA

 

Pål Karfwoin

Per Karfwoin

Las Paian

Karin Enkia

Las Nilsson
Tomas Erss

Mickel Tafwoin

David Henrikss

Jöns Ivarsson

Olof Nilsson

Jöran Paian

Las Kinnu

Henrik Cardinen

 

PELLO

Anders Henrikss

Anders Sirvoin

Ol Jonass

Hans Mickelss

Jöns Nilss

Jöns Kyröläin

Assoin Poica

Erik Erss

Olof Purain

Henrik Nilss

Ol Olss
Anund Anundss

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

 

UR LAH 1617

 

Torne ting

 

Nämnden:

 

Lars Hindersson i Vojakkala

Erik Nilsson(?) i Laivaniemi (Eskil Nilsson?)

Henrik Håkansson i Vuono

Olof Vallo i Raumo

Nils Ersson ibidem

Henrik Hindersson ibidem

Jon Ersson i Vuono

Mickel i Vuonoo

Henrik Mickelsson i Korpikylä

Olof Jonsson i Kukkola

Nils Olsson i Vojakkala

Henrik Hansson ibidem

 

Henrik Håkansson i Vuono och Olof Vallo i Raumo sakfälldes till 6 marker för okvädningsord.

 

Lars Larsson i Övre Vojakkala hade lägrat en kona. Saker 3 marker.

 

Olof Lögerdagh i Kaakama hade gjort åverkan på ett lass hö för Peder Jonsson i Lautiosaari i Kemi…

 

Olof Joki Jallka har olovandes brukat sina fiskenot i Jon Jonssons fisketräsk i Niemis. Saker 3 marker.

 

Lasse Hindersson i Kainuunkylä sakfälldes till 9 marker för åverkan mot Peder Hindersson i Kukkola.

 

”Desse efft:r Bÿrkarlar hafuer emot sin Befalningz mans förbudh draget upp genom Lappmarcken Och Neder år wester hafvet…”:

 

Knut Orwan

Matz Josepson

Clemet Clemetson

Jöns Clemetson

Hendrich orwains dräng

Anund Anundson

Kariste Petter

Kariste Junthij

Erik Ersson i Ramo

Staffan Staffanson ibm

Lass Hindss Packan

Oluf Ifuarson.

 

Uttgåfuo 130 daler

 

- – -

 

Marcus Thomae, kyrkoherde i Övertorneå intygar att bonden Anders Larsson i Alkkula miste sin ”gårdh egenom wådh eld then 27 Septembris A:o 1616 (thet Gudh beettre) med höö och korn som var inbergat medh alt annat som i husen var, Quinfolck och Barn slupo undan med Stoor mödha”

 

Intygar boende i Alkkula:

 

Hans Jonsson, Per Hindersson, Per Jonsson (bomärken)

 

- – -

 

Marcus Thomae, kyrkoherde i Övertorneå intygar att Erik Jonsson i Kuivkangas ”är komen i Stor fattigdom”, då han ”miste egenom watuflodhen A:o 1617″ 1 häst, 2 kvigor, 4 kor och visthusboden med matvaror och sädeskorn. Han förmår därför ej utgöra kronans utlagor.

 

- – -

 

Bekännes vi undertecknade Lasse Hindersson och Olof Anundsson i Torne socken, att vi har bekommit för frakt av kor som slaktats i Torne socken och levererades till Stockholm av ärlig och välaktad Abraham Staffansson, landsfogde i Västerbotten ….. daler

 

(Bomärken)

 

- – -

 

Bekänner jag Lars Larsson i Suensaari, Torne socken, att den tid jag förde gärden från Torne till Stockholm 1617 och skulle henne dit leverera då ”Blef för derfuat och skämpt på Siön af stoor storm och weta”.

 

(Bomärke)

 

- – -

 

Bekännes jag ”Georgius Henrici lap prest fordom i Torne marck” ha anammat och uppburit av hederlig och välaktad Abraham Staffansson” spannmål……

1617 23/7

(Bomärke)

 

- – - – -

 

Tiggare, utfattiga och öde:

 

Björkön

Jöns Markusson öde

 

Laivaniemi

Mats Bertilsson

 

Laivajärvi

Lasse Kores

 

Vojakkala

Lars Larsson

Kukkola

Lars Ersson

 

Turtola

Matz pünnu öde

 

Armarssaari

Per Persson

Nils Olsson öde