Länkar

SVERIGE

Riksarkivet, SVAR — Digitala forskarsalen. Arkivmaterial från Sverige. All forskning i offentliga svenska arkiv börjar här. Förvånansvärt mycket material är skannat. Betaltjänst.

ArkivDigital. Skannade kyrkoböcker. Hög upplösning.Betaltjänst.

Genline. Skannade kyrkoböcker.Betaltjänst.

Centrala soldatregistret. Material av mycket växlande kvalitet. Gratis.

Rötter. Sveriges släktforskarförbund

Lantmäteriet. Historiska kartor. Gratis.

Ratsit. Sök efter levande personer i Sverige. Mycket användbart, särskilt om man samkör registret med folkräkningar och dödbok. Gratis.

FINLAND

HISKI. Genealogiska samfundet i Finland. Avskrifter av ministerialböcker för hela Finland. Ett fantastiskt sökverktyg, som dock bör användas med försiktighet. Det man hittar bör kollas mot originalhandlingar (som återfinns hos FSHF — se länk nedan).Gratis.

FSHF. Finlands släkthistoriska förening. Inskannade kyrkoböcker från hela Finland. Man har skannat in mikrofilmer. Detta leder till att mycket är svårläst. Till skillnad från motsvarande sidor i Sverige uppvägs den nackdelen av att allt är gratis.

Finska Arkivverket — Digitala arkiv. Mycket sökbart material. Gratis.

Genealogiska samfundet i Finland.

Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

NORGE

Digitalarkivet — Arkivverket. Gratis.